Feedback Form

  

Oprettet: 10-04-2018

500 hektar jord kan bytte hænder – gratis!

Nu er der godt nyt til dig, der bor tæt på et vådområde- eller lavbundsprojekt. Sammen med mindst tre andre lodsejere i dit område kan du søge om gratis jordfordeling mellem jer, hvis I opfylder en række kriterier.

Som led i Naturpakken kan lodsejere med jord indenfor en radius af 10 km fra et vådområde- eller lavbundsprojekt få betalt omkostningerne til en jordfordeling. Det er godt nyt for dig, der drømmer om en bedre arrondering.

 

Krav, du skal opfylde

For at kunne ansøge om en jordfordeling skal din jord ligge indenfor et område på 10 km fra projektområdet for et vådområde- og lavbundsprojekt – det, Landbrugsstyrelsen kalder for et aktionsområde. Derudover skal du gå sammen med mindst tre andre lodsejere i aktionsområdet om en ansøgning, og mindst én af jer skal have jord i selve projektområdet. Udover I fire lodsejere, der indsender ansøgningen, kan andre lodsejere med jord i aktionsområdet også blive en del af jordfordelingen, hvis de ønsker det.

 

Sådan søger du

Du og de tre øvrige lodsejere sender samlet et skema med bilag til jordfordeling@lbst.dk. Ansøgningen skal indeholde et kort over det område, hvor I forventer, at størstedelen af omlægningerne vil finde sted. I skal også skrive en redegørelse for behovet for jordfordeling, ligesom I skal beskrive jeres forventninger til, hvor mange der vil være interesserede i jordfordelingen og dermed hvor mange hektar, jordfordelingen drejer sig om, og hvor mange lodsejere, I forventer vil være med.

 

Ansøgningsfrist – søg hurtigst muligt!

Aftalerne om jordfordeling indenfor aktionsområdet skal være underskrevet, inden jordfordelingerne ved det konkrete vådområde- eller lavbundsprojekt er afsluttet. Sidste frist for at ansøge om en jordfordeling afhænger dermed af det enkelte projekt. Ansøgningsrunden lukker dog, når jordfordelingsmidlerne er brugt, så det er med at være hurtigt ude, for sidste år blev midlerne brugt meget hurtigt. På kortet over vådområde- og lavbundsprojekter på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, kan du se, hvornår jordfordelingen på de enkelte projekter afsluttes.

 

Få mere viden

Læs Landbrugsstyrelsens nyhed om mulighederne for at søge om jordfordeling.

Se også deres kort over vådområde- og lavbundsprojekter

Find ansøgningsskemaet

Bliv klogere på mulighederne for jordfordeling i artiklen ”Naturpakkejordfordeling” eller i Landbrugsstyrelsens artikel om ordningen.

Har du spørgsmål til jordfordelingsordningen, kan du også kontakte Knud Erik Jensen, landskonsulent ved SEGES på kej@seges.dk eller 8740 5136.

 

Krav til ansøgning om jordfordeling

Mindst fire lodsejere skal søge om jordfordeling

Alle lodsejere skal have jord indenfor aktionsområdet

Mindst én lodsejer skal have jord indenfor projektområdet

Aftalen skal være underskrevet, før jordfordelingen i projektet er afsluttet

Sidst bekræftet: 10-04-2018 Oprettet: 10-04-2018 Revideret: 10-04-2018

Forfatter

Jura og Skat
Kommunikationskonsulent

Anja Kruse Christensen

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Ny ejerskifteanalyse: Stadig færre unge i dansk landbrug
Artikel bragt i nyhedsbrevet til økonomichefer og på LandbrugsInfo.
12.10.18
Svineproducenterne er ramt af ”den næsten perfekte storm”
Indtjeningen i 2018 er under pres på grund af lave svinepriser, lave udbytter og høje foderpriser, hvilket samlet set medfø...
11.10.18
Indtjeningen i plantesektoren er hårdt ramt af tørken i 2018
Prognosen for landbrugets indtjening peger på, at 2018 bliver et hårdt år for planteproducenterne.
11.10.18
Tørken koster mælkeproducenterne i 2018
Både de konventionelle og økologiske mælkeproducenter rammes af tørken. Samtidig er der stor usikkerhed omkring indtjeninge...
11.10.18
Foderomkostninger
Foderomkostningen opgøres ud fra forbrugt foder i opgørelsesperioden.
21.09.18
Promilleafgiftsfonden