Feedback Form

  

Oprettet: 10-04-2018

500 hektar jord kan bytte hænder – gratis!

Nu er der godt nyt til dig, der bor tæt på et vådområde- eller lavbundsprojekt. Sammen med mindst tre andre lodsejere i dit område kan du søge om gratis jordfordeling mellem jer, hvis I opfylder en række kriterier.

Som led i Naturpakken kan lodsejere med jord indenfor en radius af 10 km fra et vådområde- eller lavbundsprojekt få betalt omkostningerne til en jordfordeling. Det er godt nyt for dig, der drømmer om en bedre arrondering.

 

Krav, du skal opfylde

For at kunne ansøge om en jordfordeling skal din jord ligge indenfor et område på 10 km fra projektområdet for et vådområde- og lavbundsprojekt – det, Landbrugsstyrelsen kalder for et aktionsområde. Derudover skal du gå sammen med mindst tre andre lodsejere i aktionsområdet om en ansøgning, og mindst én af jer skal have jord i selve projektområdet. Udover I fire lodsejere, der indsender ansøgningen, kan andre lodsejere med jord i aktionsområdet også blive en del af jordfordelingen, hvis de ønsker det.

 

Sådan søger du

Du og de tre øvrige lodsejere sender samlet et skema med bilag til jordfordeling@lbst.dk. Ansøgningen skal indeholde et kort over det område, hvor I forventer, at størstedelen af omlægningerne vil finde sted. I skal også skrive en redegørelse for behovet for jordfordeling, ligesom I skal beskrive jeres forventninger til, hvor mange der vil være interesserede i jordfordelingen og dermed hvor mange hektar, jordfordelingen drejer sig om, og hvor mange lodsejere, I forventer vil være med.

 

Ansøgningsfrist – søg hurtigst muligt!

Aftalerne om jordfordeling indenfor aktionsområdet skal være underskrevet, inden jordfordelingerne ved det konkrete vådområde- eller lavbundsprojekt er afsluttet. Sidste frist for at ansøge om en jordfordeling afhænger dermed af det enkelte projekt. Ansøgningsrunden lukker dog, når jordfordelingsmidlerne er brugt, så det er med at være hurtigt ude, for sidste år blev midlerne brugt meget hurtigt. På kortet over vådområde- og lavbundsprojekter på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, kan du se, hvornår jordfordelingen på de enkelte projekter afsluttes.

 

Få mere viden

Læs Landbrugsstyrelsens nyhed om mulighederne for at søge om jordfordeling.

Se også deres kort over vådområde- og lavbundsprojekter

Find ansøgningsskemaet

Bliv klogere på mulighederne for jordfordeling i artiklen ”Naturpakkejordfordeling” eller i Landbrugsstyrelsens artikel om ordningen.

Har du spørgsmål til jordfordelingsordningen, kan du også kontakte Knud Erik Jensen, landskonsulent ved SEGES på kej@seges.dk eller 8740 5136.

 

Krav til ansøgning om jordfordeling

Mindst fire lodsejere skal søge om jordfordeling

Alle lodsejere skal have jord indenfor aktionsområdet

Mindst én lodsejer skal have jord indenfor projektområdet

Aftalen skal være underskrevet, før jordfordelingen i projektet er afsluttet

Sidst bekræftet: 10-04-2018 Oprettet: 10-04-2018 Revideret: 10-04-2018

Forfatter

Jura og Skat
Kommunikationskonsulent

Anja Kruse Christensen

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Kender du din fremstillingspris – og hvilke krav den stiller til dine data?
Din fremstillingspris på eksempelvis mælk, slagtesvin og grovfoder er vigtige nøgletal at kende. Men ved du, hvilke data du...
23.04.18
Få styr på de nye regler om persondata og undgå bøder
Ny folder fortæller dig, hvad du som minimum skal have styr på, for at du opfylder de nye regler om behandling af persondat...
19.04.18
Landbrug indgår i nationale interesser i kommuneplanlægningen
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og stør...
19.03.18
Virksomhedsledelse i landbruget – det skal du kunne!
Ny artikelserie sætter fokus på, hvilke teorier, praksisser og værktøjer du som virksomhedsleder skal kende og kunne, hvis ...
14.12.17
Overvejelser ved ejer- og generationsskifte
Skal du sælge eller købe en bedrift? Og er der familie involveret? Så giver artiklen ”Overvejelser ved ejer- og generations...
14.12.17
Promilleafgiftsfonden