Feedback Form

  

Oprettet: 31-08-2018

Gratis tillæg til jagtlejekontrakt vedr. regulering af vildsvin

Landbrug & Fødevarer har bedt SEGES om at udarbejde bud på tillæg til jagtlejekontrakt vedrørende regulering af vildsvin. Tillægget er til fri afbenyttelse.

Du finder tillægget her.

 

Tillægget er udarbejdet, så flest muligt vil kunne benytte tillægget uden videre, men der kan være behov for tilpasning af tillægget ud fra aftaleparternes eventuelle ønsker samt formuleringen af den gældende jagtlejekontrakt.

 

Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte konsulent Esben Aggerbeck Stampe (esas@seges.dk).

Sidst bekræftet: 31-08-2018 Oprettet: 31-08-2018 Revideret: 31-08-2018

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Ny landzonevejledning
Erhvervsstyrelsen har den 13. juli 2018 offentliggjort ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38”.
16.07.18
Landbrug indgår i nationale interesser i kommuneplanlægningen
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og stør...
19.03.18
Kategori 1-natur og miljøgodkendelse af husdyrbrug
Kortlægning af habitatnaturtyper kan få meget store konsekvenser for nærliggende husdyrbrug. Ofte opdages udfordringerne fø...
18.12.17
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
01.12.16
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
01.12.16