Oprettet: 31-08-2018

Gratis tillæg til jagtlejekontrakt vedr. regulering af vildsvin

Landbrug & Fødevarer har bedt SEGES om at udarbejde bud på tillæg til jagtlejekontrakt vedrørende regulering af vildsvin. Tillægget er til fri afbenyttelse.

Du finder tillægget her.

 

Tillægget er udarbejdet, så flest muligt vil kunne benytte tillægget uden videre, men der kan være behov for tilpasning af tillægget ud fra aftaleparternes eventuelle ønsker samt formuleringen af den gældende jagtlejekontrakt.

 

Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte konsulent Esben Aggerbeck Stampe (esas@seges.dk).

Sidst bekræftet: 22-08-2019 Oprettet: 31-08-2018 Revideret: 31-08-2018

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Team Miljøjura


Af samme forfatter

Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20
Landsaftaler
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
18.02.20
Nye vurderinger af boringsnære beskyttelsesområder, BNBO - hvordan skal de forstås?
Der er et stigende fokus på nedsivning af pesticider til grundvandet. Det har blandt andet udmøntet sig i et forslag til ny...
16.12.19
800 landmænd kan undgå tilbagebetalingskrav for vandindvinding
800 landmænd står overfor krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr. på grund af manglende svar på et brev fra Mi...
13.11.19