Oprettet: 01-04-2015

Hvad sker der på jura-området?

Bliv ajourført om kriserådgivning og den nyeste juridiske viden fra SEGES.

Landbrugets krisehjælp
Håndtering af en krisesituation kræver en lang række kompetencer. Her finder du aktuel juridisk, økonomisk og skattemæssig viden om emnet.

Nyheder og afgørelser 
Få overblik over de væsentligste afgørelser fra Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt fra Tidsskrift for Landbrugsret indenfor Direkte Arealstøtte 2015-2020 og Krydsoverensstemmelse.

Persondata

25. maj 2018 træder nye regler om beskyttelse af persondata i kraft. På temasiden Persondata informerer vi løbende om de nye regler af betydning for landmanden som virksomhedsejer og i et vist omfang som privatperson med særligt fokus på de rettigheder og pligter, som han eller hun har. Rettigheder, når andre indsamler, registrerer eller på anden måde behandler persondata, som vedrører landmanden og pligter, når det er landmanden selv, der behandler andres persondata.

Sidst bekræftet: 18-03-2019 Oprettet: 01-04-2015 Revideret: 01-04-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Specialkonsulent

Jacob Langvad Nielsen

Team Selskaber


Af samme forfatter

Ændret praksis i forhold til billeder på internettet
Datatilsynet har offentliggjort en ændret praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet.
30.09.19
Ny sag om kryptering af emails
Datatilsynet har i en konkret sag vurderet, at kryptering på transportlaget var tilstrækkeligt.
05.08.19
Temaer for tilsyn i efteråret 2019
Datatilsynet har i en nyhed oplyst om deres fokusområder for efterårets tilsyn.
05.08.19
Ny sag om sletning af personoplysninger
Datatilsynet slår i en ny sag hårdt ned på manglende sletning af kundeoplysninger.
12.06.19
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
19.03.19