Oprettet: 24-03-2020

Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge – Covid19

Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge i 3 måneder. Lovforslag vedtaget den 26. marts 2020.

Det fremgår af lovforslag 131 2019/20, at retten til sygedagpenge forlænges i 3 måneder for personer, der i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, dvs. for personer, der når revurderingstidspunktet.

Det foreslås endvidere, at retten til sygedagpenge midlertidigt forlænges for personer, hvis sygedagpenge stopper ved udløb af en forlængelse i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020.

Det er en betingelse for udbetaling af sygedagpenge i de 3 måneder, at personen opfylder sygedagpengelovens betingelser, herunder at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Periode: Gælder i perioden 9. marts 2020 – 9. juni 2020. Ordningen ophører 1. januar 2021.

Kilde: Lovforslag 131 2019/20

 

Se også Forlængelse af hjælpepakker i ydelsessystemet.

Sidst bekræftet: 24-03-2020 Oprettet: 24-03-2020 Revideret: 24-03-2020

 Fakta og gode råd

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Udenlandske medarbejdere – COVID-19 arbejds- og opholdstilladelse – biometri
SIRI åbner nu for personlig betjening i fire afdelinger. Der åbnes op i forbindelse med behandling af ansøgninger om arbejd...
30.05.20
Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20