Feedback Form

  

Oprettet: 10-03-2017

Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension mv. - lovforslag

Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgerne, inden de når folkepensionsalderen, og ændring af reglerne om opsat pension, således at dette kan ydes med tilbagevirkende kraft.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 10-03-2017 Oprettet: 10-03-2017 Revideret: 10-03-2017

Forfatter

Specialkonsulent
Bodil Irene Jensen
Jura & Skat, Erhvervsjura
Studentermedhjælper
Maria Louise Dahl
Jura & Skat, Erhvervsjura

Af samme forfatter

P 14-17 Ældrecheck – efterbetaling – formue – nye oplysninger – genoptagelse – ulovbestemt grundlag
Borgeren skal på anmodning give de nødvendige oplysninger om sine formueforhold i forbindelse med vurdering af retten til æ...
24.03.17
P 8-17 Arbejdsskade – erhvervsevnetab – selvstændig erhvervsdrivende – tilskud – fleksjob
Erhvervsevnetabet for selvstændige erhvervsdrivende, der er tilkendt tilskud, skal fastsættes efter ASL § 17a som forskelle...
23.03.17
P 4-17 Arbejdsskade – lovens område – indirekte udsættelse – erhvervssygdom
Et foster eller barn er omfattet af personkredsen for arbejdsskadeloven, hvis der er tale om en direkte, biologisk påvirkni...
23.03.17
P 3-17 Arbejdsskade – genoptagelse – forældelse – varigt mén – tab af erhvervsevne – retsanvendelse
Forværring af en arbejdsskade kan medføre genoptagelse, såfremt forværringen er en følge af skaden. Ved sagsbehandlingsfejl...
23.03.17
Aftale om juridisk rådgivning – krav mod rådgiveren
Det er alene krav, der er rettet mod rådgiveren personligt, der skal oplyses særskilt i aftale om juridisk rådgivning.
21.03.17