Feedback Form

  

Oprettet: 04-01-2018

Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde

En dagpengemodtager kan nu udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i 44 timer om måneden.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 04-01-2018 Oprettet: 04-01-2018 Revideret: 04-01-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Malene Dall Hardt Hansen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

P28-18 Sygedagpenge – ferie – ny sygeperiode – beskæftigelseskrav – tidsbegrænsning
Er afholdelse af ferie ikke aftalt med arbejdsgiver eller kommune, betragtes afholdelse af ferie som en raskmelding og efte...
21.06.18
P27-18 Sygedagpenge – uarbejdsdygtighed – misbrug
Misbrug er ikke i sig selv en sygdom, der berettiger til udbetaling af sygedagpenge, men i visse tilfælde kan der udbetales...
20.06.18
P24-18 Boligstøtte – solidarisk hæftelse – part
En afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte, der kun er truffet overfor modtageren af boligstøtte, har ikke virkning ove...
20.06.18
P22-18 Pligt til opfølgning – vejledningspligt – helhedsvurdering – realudligning
Principafgørelsen vedrører rækkevidden af kommunens vejledningsforpligtelse og pligt til opfølgning.
19.06.18
P19-18 Arbejdsskade – fast bopæl – udstationering – personkreds – dansk arbejdsgiver – EU-forordning
En arbejdstager med dansk arbejdsgiver og fast bopæl uden for Danmark, der kommer til skade i udlandet og ikke har udført a...
19.06.18