Feedback Form

  

Oprettet: 04-01-2018

Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde

En dagpengemodtager kan nu udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i 44 timer om måneden.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 04-01-2018 Oprettet: 04-01-2018 Revideret: 04-01-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Malene Dall Hardt Hansen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

P1-18 Fleksløntilskud – beregning – ferie uden løn eller feriegodtgørelse – fuldtidsløn
Principafgørelsen fastsætter, hvilke beregningsmetoder der finder anvendelse ved beregning af fleksløntilskud i en måned, h...
01.03.18
P101-17 Ressourceforløbsydelse – indtægter – efterbetaling – tilba-gebetaling
Principafgørelsen omhandler sammenhængen mellem reglerne om fradrag for indtægter i ressourceforløbsydelsen og reglerne om ...
01.03.18
P99-17 Ressourceforløbsydelse – fradrag – lønindtægt – erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal fradrages fuldt ud i ressourceforløbsydel-sen, da erstatningen ikke er nævnt so...
28.02.18
P90-17 Økonomisk støtte – betingelser for støtte efter serviceloven – udenlandsk statsborger – samvær i Danmark
Hvis opholdet har en midlertidig eller lejlighedsvis karakter, kan der alene ydes støtte til at dække akut opståede behov.
28.02.18
P89-17 Sygedagpenge – § 56-aftale – fertilitetsbehandling
Der kunne ikke indgås en § 56-aftale, da fertilitetsbehandlingen ikke medførte forhø-jet risiko for fravær pga. uarbejdsdyg...
28.02.18