Feedback Form

  

Oprettet: 02-07-2018
Revideret: 06-07-2018

Barselsdagpenge – nye regler fra den 1. juli 2018

Fra den 1. juli anvendes et nyt beskæftigelseskrav. Samtidig overgår Udbetaling Danmark til at anvende løndata fra eIndkomst, når de skal vurdere, om beskæftigel-seskravet er opfyldt og ved beregning af barselsdagpenge.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 06-07-2018 Oprettet: 02-07-2018 Revideret: 06-07-2018

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Malene Dall Hardt Hansen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

JM 18-25 Dagpengeret – a-kassens vejledningspligt – deltidsforsikring
A-kassen burde have vejledt medlemmet om muligheden for deltidsforsikring, da medlemmet ikke opfyldte beskæftigelseskravet ...
19.07.18
JM 18-24 A-kassens notatpligt
A-kassen har notatpligt i alle situationer, hvor a-kassen vejleder om konkrete forhold, der tager udgangspunkt i medlemmets...
19.07.18
P28-18 Sygedagpenge – ferie – ny sygeperiode – beskæftigelseskrav – tidsbegrænsning
Er afholdelse af ferie ikke aftalt med arbejdsgiver eller kommune, betragtes afholdelse af ferie som en raskmelding og efte...
21.06.18
P27-18 Sygedagpenge – uarbejdsdygtighed – misbrug
Misbrug er ikke i sig selv en sygdom, der berettiger til udbetaling af sygedagpenge, men i visse tilfælde kan der udbetales...
20.06.18
P24-18 Boligstøtte – solidarisk hæftelse – part
En afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte, der kun er truffet overfor modtageren af boligstøtte, har ikke virkning ove...
20.06.18