Feedback Form

  

Oprettet: 02-08-2018

JM 28-18 Afskedigelse af gigtsyg medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Ligebehandlingsnævnet fandt det ikke bevist, at medarbejderens gigtsygdom på opsigelsestidspunktet medførte væsentlige funktionsbegrænsninger, der var eller ville blive af lang varighed.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 02-08-2018 Oprettet: 02-08-2018 Revideret: 02-08-2018

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Malene Dall Hardt Hansen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Afgørelse om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt træffes fra 1. april 2019 af Familieretshuset
Statsforvaltningens opgaver efter lov om fremtidsfuldmagter overgår til Familieretshuset pr. 1. april 2019.
16.01.19
Et nyt familieretligt system
Statsforvaltningens opgaver efter den familieretlige lovgivning flyttes til Familieretshuset 1. april 2019.
16.01.19
Nye satser for 2019 - Socialøkonomi
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2019.
10.01.19
Handicapbegrebet – hvordan er det nu lige?
Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at en arbejdstager kan få medhold i en påstand om diskrimination på grund af handic...
21.12.18
Lovforslag vedr. seksuel chikane på arbejdspladsen er vedtaget
Fra 1. januar 2019 vil godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane på arbejdspladsen blive forhøjet med en tredjedel.
20.12.18