Feedback Form

  

Oprettet: 06-03-2019
Revideret: 19-06-2019

Kurser i Socialjura og Ansættelsesret efteråret 2019

Oversigt over efterårets kurser i socialjura og ansættelsesret - sæt kryds i kalenderen.

Sidst bekræftet: 19-06-2019 Oprettet: 06-03-2019 Revideret: 19-06-2019

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

P 39-19 om fleksløntilskud – lønindtægt – skattepligtig værdi – personalegoder – lønloft – fuldtidsløn
Værdien af personalegoder, f.eks. fri bil, fri telefon, fri kost og logi m.v., indgår ikke som en del den fleksjobansattes ...
19.07.19
P 38-19 om revalidering – ophør af revalideringsydelse – tilbagevirkende kraft – genoptagelse – forældelse – Østre Landsrets dom
Sygedagpenge standses efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed først, når der er truffet en afgørelse.
19.07.19
P 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser
Praksis for ressourceforløb og førtidspension - hvornår er der udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, nå...
18.07.19
P 36-19 om arbejdsskade – arbejdets forhold – tjenesterejse – privat færden
Præcisering af, i hvilket omfang sikrede i forbindelse med en tjenesterejse er omfattet af loven under aktiviteter, der ikk...
18.07.19
P 34-19 om personligt tillæg – samlevende – økonomisk vurdering
Økonomisk rådighedsberegning i sager om personligt tillæg, når borgeren er førtidspensionist.
17.07.19