Feedback Form

  

Oprettet: 18-01-2010
Revideret: 03-01-2019

Antal aktive dyr pr. kvægrace

43 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger

Der er registreret levende dyr af 43 forskellige malke- og kødkvæg racer i Danmark pr. 1/4-2019.

I nedenstående tabel er vist antallet af levende dyr på Kvægdatabasen, som er registreret aktive i besætninger pr. hhv. 1/4/19, 1/1/19, 1/6/18, 1/1/18, 1/1/17 og 3/2/16 opgjort på ekstern race.

Race     Levende dyr registreret pr.:
1/4-19  1/1-19  1/6-18  1/1-18  1/1-17  3/2-16 
Rød Dansk Malkerace 69.275  70.318  73.043  74.344  78.775  84.486 
Dansk Holstein 852.248  868.121  885.505  892.745  888.146  904.045 
Dansk Jersey 141.008  142.300  139.552  139.446  140.203  142.179 
Dansk Rødbroget Kvæg *  1.673  1.736  2.062  2.247  12.651  13.184 
Finsk Ayrshire 79  91  143  184  293  377 
Norsk Rødt Fe
Fleckvieh 18  20  22  22  14 
Islandsk Kvæg 17  16  16 
Agersø Kvæg 146  159  175  184  226  187 
Jysk Kvæg 1.031  995  1.020  1001  958  895 
Brown Swiss
Litauisk Rød 
Finncattle
Simmental 17.146  16.945  18.826  18.095  18.974  19.490 
Pinzgauer 116  118  125  126  140  129 
Org. Schweizisk Brunkvæg 38  37  35  34  37  42 
Grauvieh 821  825  897  876  884  863 
Highland Cattle 9.473  9.665  10.390  9.962  10.112  9.920 
Dexter 4.825  4.848  5.196  4.725  4.497  4.289 
Salers 395  408  448  428  412  361 
Aberdeen Angus  15.144  14.698  16.129  14.530  14.635  14.525 
Galloway 12.903  12.712  13.037  11.877  10.867  10.034 
Ungarsk Steppekvæg 13  14  14  16  17 
Hinterwälder 92  87  102  89  85  75 
Hereford 27.752  26.970  30.262  27.836  28.513  29.041 
Texas Longhorn  39  36  41  37  32  24 
Welsh Black  361  327  367  276  240  219 
White Park Cattle  10 
Piemontese 461  417  447  406  376  415 
Blonde d’Aquitaine 2.168  2.215  2.488  2.502  2.826  2.943 
Dansk Korthorn 798  758  832  712  701  634 
Dansk Charolais  8.608  8.511  9.664  9.440  9.998  10.584 
Watussi 
Limousine 36.006  36.016  40.165  38.482  40.419  41.530 
Wagyu  312  288  259  218  168  148 
Dansk Blåkvæg 547  538  566  539  557  534 
Sayaguesa
Murray Grey 156  150  123  100  64  40 
Bison Okser 649  729  773   839 893  862 
Bøfler  46  51  40   46 24  29 
Zebu 36  35  40   41 33  31 
Yakokser 16   18 14  17 
Gamle kvægracer 
Brahman 11  11  10   10
Aubrac
Krydsninger og ukendt race 304.961  305.829  308.853  301.338  282.449  269.976 
Total 1.509.324  1.527.018  1.561.702  1.553.805  1.549.270  1.562.170 
* DRH er pr. 14/9-17 konverteret til hhv. HOL og DRK - alt efter andel af Holstein gener
Sidst bekræftet: 03-01-2019 Oprettet: 18-01-2010 Revideret: 03-01-2019

Forfatter

Kvæg
Konsulent

Martha Bo Almskou

HusdyrInnovation, Avlsværdivurdering, kvæg


Af samme forfatter

Hitliste med X-indekser - november 2018
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg - november 2018
30.10.18
Årsstatistik Avl - 2017/18
32. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsej...
26.10.18