Feedback Form

  

Oprettet: 14-08-2002

Datagrundlag ved beregning af kødkvægsindekser

Før 1. januar 1998 blev der kun registreret oplysninger om afstamning, vækst, slagtning, frugtbarhed og kælvning i besætninger, som deltog i kødkvægsregistreringen. Efter denne dato blev alle dyr registreret på Kvægdatabasen, og dermed er oplysninger om ovenstående egenskaber også registreres i besætninger som ikke er vejebesætninger.

Der bliver beregnet og publiceret avlsværdital for et kødkvægsdyr hvis:

  • Dyret er renracet
  • Sikkerheden på S-indekset er større end 10%

I avlsværditallene indgår information fra dyrets forældre samt registreringer af dyrets egen præstation. Desuden indgår afkommets præstationer.

De data, der indgik i avlsværdiberegningen indtil 1. maj 2003, var udelukkende opsamlet i besætninger, der indgik i kødkvægsregistreringen. Fra 1. maj 2003 indgår data fra alle besætninger i beregningerne af avlsværdital.

Sidst bekræftet: 31-07-2014 Oprettet: 14-08-2002 Revideret: 14-08-2002

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

HusdyrInnovation, Afkomsinspektører


Af samme forfatter

Hitliste med X-indekser - august 2019
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg.
13.08.19
Krydsningsresultater - fødsel og slagtning - august 2019
Opgørelse på observerede niveauer for fødsels- og slagteresultater for kødkvægsracer, som optræder på listen med X-indeks.
01.08.19
Racesammensætning for kalve af malkerace født 1985-2018
Der er foretaget opgørelse af racesammensætning for kalve af malkerace født i perioden 1985-2018.
23.07.19