Feedback Form

Kvæg fri 

Oprettet: 31-10-2003

Egenskaber i lineær registrering

Den lineære registrering omfatter 21 egenskaber (se siden med tegninger og tekst), og for døtregruppernes vedkommende også malketid, temperament og blinde patter. De 21 egenskaber bliver vurderet på en skala fra 1 til 9, hvor 1 og 9 er udtryk for egenskabernes biologiske yderpunkter.

For en egenskab som yverdybde betyder det, at en ko med meget dybt yver får karakteren 1, mens en ko med meget højt ansat yver for 9.

For at kunne vurdere koens bedømmelse i forhold til avlsmålet, er der for hver egenskab fastlagt et optimum. Optimum er den bedømmelse/karakter, som bliver givet til koen, der opfylder enkelte races avlsmål (se siden med optimum). Egenskaberne har forskelligt optimum - nogle egenskaber har det ene biologiske yderpunkt som optimum, mens andre egenskaber har et intermediært optimum (optimum for egenskaben ligger mellem 1 og 9).

Yverdybde er et eksempel på en egenskab med optimum 9 (gældende for alle racer) - et meget højt ansat yver - altså det ene biologiske yderpunkt.

Hasevinkel fra siden er en egenskab med intermediært optimum. Optimum er 5 - en korrekt bøjet has - svarende til det biologiske midtpunkt mellem en ret has og en kroget has.

Der er mulighed for at benytte 56 afvigekoder, der er fordelt med 19 på krop, 11 på lemmer, 20 på malkeorganer, 4 på malketid og 2 på blinde patter (se siden med afvigekoder). De bliver brugt, hvor det ikke er muligt at beskrive eksteriøret alene ved lineær registrering. Alle afvigekoder bliver registreret på enten niveau 1 eller 2. Niveau 1 betyder at den registrerede ko tydeligt afviger med hensyn til egenskaben. Niveau 2 betyder at den pågældende ko afviger meget for den pågældende egenskab.
Sidst bekræftet: 27-11-2017 Oprettet: 31-10-2003 Revideret: 31-10-2003

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

HusdyrInnovation, Afkomsinspektører


Af samme forfatter

Hitliste med X-indekser - august 2019
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg.
13.08.19
Krydsningsresultater - fødsel og slagtning - august 2019
Opgørelse på observerede niveauer for fødsels- og slagteresultater for kødkvægsracer, som optræder på listen med X-indeks.
01.08.19
Racesammensætning for kalve af malkerace født 1985-2018
Der er foretaget opgørelse af racesammensætning for kalve af malkerace født i perioden 1985-2018.
23.07.19