Oprettet: 20-05-2016

Flere bruger kønssorteret sæd til kvierne

Ca. halvdelen af de danske kvægbesætninger bruger nu systematisk kønssorteret sæd til kvierne. Især Jersey er storforbrugere.

Forbruget af kønssorteret sæd (KSS) til kvierne er steget markant de seneste par år. Fra 2013 – 2016 steg forbruget således med op til 13,5 procentpoint afhængig af race – mindst for RDM og størst for Jersey. Jerseybesætninger er altså de flittigste brugere. I 2016 blev der anvendt KSS på næsten en tredjedel af Jerseykvierne – nemlig knap 27 pct. For Holsteinkvierne blev der brugt KSS til ca. 23 pct., mens det gjaldt for ca. 20 pct. af RDM-kvierne.

Flere bruger KSS som en systematisk strategi

Der er flere årsager til stigningen i forbruget. En af årsagerne er formentligt kvotestoppet i april 2015, som på mange bedrifter har medført et ønske om flere køer i besætningen. En anden årsag kan være et ønske om at fintune økonomien i besætningen ved at producere kvier på de avlsmæssigt bedste hundyr og dermed opnå et højere avlsmæssigt niveau i besætningen. En sådan strategi skal kombineres med brug af kødkvægssæd, da der sjældent er økonomi i at producere ekstra kvier til salg.

Endelig skyldes stigningen, at flere besætninger er begyndt at bruge KSS som en systematisk strategi – dvs. at de bruger minimum 10 pct. KSS. For RDM og Holstein steg andelen af besætninger, der brugte KSS systematisk fra 2013 til 2016 med ca.16 procentpoint, mens den steg med 30 procentpoint hos Jersey. Det betyder, at to tredjedel af Jerseybesætningerne nu systematisk bruger KSS på deres kvier. Omkring 40-65 % (afhængig af race) af alle danske besætninger anvender KSS systematisk, og sammen står de for ca. 90 pct. af forbruget af kønssorteret sæd. De resterende 10 pct. bruges sporadisk.

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 10 – 2016

 

 

Sidst bekræftet: 24-07-2017 Oprettet: 20-05-2016 Revideret: 20-05-2016

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Afkomsinspektører


Specialkonsulent

Morten Kargo

Avlsværdivurdering, Kvæg


Ruth Bønløkke Davis

Af samme forfatter

Årsstatistik Avl - 2018/19
33. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsej...
09.01.20
Brug af kønssorteret sæd er en fordel ved forlænget laktation
Med brugen af kønssorteret sæd på de yngste køer kan man næsten undgå, at besætningen avlsmæssigt kommer bagud i forbindels...
13.12.19
INTERBULL breeding values calculated december 2019
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 3. december 2019
10.12.19
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - december 2019
INTERBULL har i december 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- ...
09.12.19
Gå ikke på kompromis med genetikken, når du bruger pollede tyre
Brug kun pollede tyre hvis de har samme NTM som de tyre du alternativt ville have valgt. Når du bruger pollede tyre, skal d...
08.11.19