Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-02-2016

Kvægkongres 2015 - Program 

Oprettet: 26-02-2015

Aftenmøder 2015


 AFTENMØDER
 

15. Dansk Holstein I
23.02. kl. 18:45-19:30 - Teatersal  

Slagtekalveproducent Karsten Willumsen, Ikast
Forsker Jehan Ettema, Simherd A/S, Aarhus Universitet


Karsten Willumsen fortæller om forudsætninger og muligheder for en økonomisk
kødproduktion sammen med den intensiverede mælkeproduktion.
Hvad kan mælkeproducenterne gøre for at opnå bedre afsætning af tyrekalve?
Hvad er de økonomiske udsigter for kødproduktionen?
Jehan Ettema belyser ved SimHerd, hvordan der kan vælges forskellige strategier
i din besætning for fx forbedring af udbyttet ved mælkeproduktion og
kødproduktion – er det realistisk? Er et stort hunligt opdræt nødvendigt?
Herefter er der paneldiskussion med de to indledere samt Holstein-mælkeproducent
Knud Sehested, Kjellerup, der har lavet kødkvægskrydsning gennem
længere tid.  


16. RDM I 
23.02. kl. 18:45-19:30 - Cabaretsal A
 

Surprise – en person fra sportens verden

Hverdagen kan være en rutsjetur fra kulkælderen til en dans på roser. Det,
som får alle gennem hverdagen, er begejstring og motivation for det, man
laver. Som en landmand sagde: ”Hvordan kan man beholde begejstringen,
når man står op klokken lort om morgenen, arbejder hele dagen og bliver
betalt som en kontanthjælpsmodtager?” Hans eget svar var: ”Det er fordi, vi
kan lide det, vi laver.”
Kom og få input fra sportens verden om, hvordan de her beholder begejstringen
og motivationen, da de om nogen kender til rutsjeture. Du vil helt
sikkert få inspiration til, hvordan du selv kan blive begejstreret og motiveret.


17. Dansk Jersey

23.02. kl. 18:45-19:30 - Lokale 4

Formand Anders Levring, Dansk Jersey
Avlsrådgiver Sara Petersen, VikingDanmark
Mælkeproducent Peter Dalgaard Juhl, Sommersted

Dansk Jersey sætter i løbet af aftenens tre sessioner fokus på optimering
med det eksisterende avlsmateriale samt optimering i forhold til fremtidige
produktionsbetingelser. Indlederne i session I viser muligheder og resultater
fra SimHerd beregninger af forskellige avls- og managmentstrategier i Peter
Dalgaard Juhls besætning. I overvejelserne for den højtydende besætning på
230 køer indgår strategier med reduceret opdræt, X-Vik og kødkvæg, opdræt
af kviekalve til tidligt salg m.m. Alt sammen med det formål at optimere på
besætningens dyreenheder.


22. Dansk Holstein II

23.02. kl. 19:45-20:30 - Teatersal  

Chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard, LandboNord

En stor livsproduktion kan fremkomme via holdbare køer, men også via høj
ydelse. Hvis begge forhold er til stede, rammer de højstydende Holsteinbesætninger
i Danmark en livsproduktion på over 40.000 kg EKM. Hvor ligger
du? Kan du ændre på forholdene?


23. RDM II 
23.02. kl. 19:45-20:30 – Cabaretsal A Bilag:
Jehan
Gert
 

Forsker Jehan Ettema, Simherd A/S, Aarhus Universitet
Mælkeproducent Gert Thomsen, Vorbasse

Spørgsmålet ‘slagter jeg den rigtige ko?’ har mange landmænd stillet sig selv.
Når man vælger slagtestrategi, bør den optimeres ud fra DB, og det kan gøres
via Simherd. Jehan Ettema giver sit bud på DB ud fra forskellige slagtestrategier
og forskellige udskiftningsprocenter – men også helt andre ideer
og vinkler på emnet.
Én ting er teori, noget andet er praktik. Gert Thomsen, som har 470 RDMkøer,
fortæller, hvordan han udnytter RDMs potentiale, herunder hvordan
han udnytter den gode sundhed og slagteværdi. 


24. Dansk Jersey II 
23.02. kl. 19:45-20:30 - Lokale 4 

 

Kvægbrugskonsulent Rik Kool, Centrovice

Rik Kool viser effekter af at optimere på holdbarhed og fortæller om sammenhænge
mellem holdbarhed, ydelse og bundlinje samt om bagvedliggende
management. 


31. RDM III
23.02. kl. 20:45-21:30 - Carbaretsal A  Bilag 

Avlskonsulent Jakob Lykke Voergaard, VikingGenetics

Det sidste år har budt på store ændringer og fremskridt for RDM. Hundyr
i referencegruppen har givet et stort hop i NTM, og et nyt avlsprogram er i
støbeskeen. Kom og hør, hvordan hundyrene får en større betydning for øget
avlsfremgang. Test og skylninger af kvier kan fremadrettet blive en del af
hverdagen for mælkeproducenterne.
RDM, også kaldet VikingRed, er ved at være et velkendt brand i hele verden.
Tilfredsheden og succesen rundt i verden er stor. Få et indblik i, hvordan det
gode avlsarbejde i Viking er med til at forbedre mælkeproduktionen i det
meste af verden.

 

 

Sidst bekræftet: 26-02-2015 Oprettet: 26-02-2015 Revideret: 26-02-2015

Forfatter

Kvæg
Merete Martin Jensen

Af samme forfatter

Film om kvægbrug
På denne side kan du se en række film med gode tips og råd om forskellige arbejdsopgaver på bedriften.
15.03.19
Kød - Smag på Landskabet
KvægKomgres 2015
25.02.15
Bilag: Vælg den rigtige grovfoderstrategi
Ole Aaes og Jacob Krog, SEGES
17.02.15
Farvel rutiner goddag effektivitet
Bilag - Landmand
16.02.15
Sådan holder jeg kodødeligheden under 2 pct.
Mælkeproducent Peter Clausen
12.02.15