Feedback Form

  

Oprettet: 27-11-2018

Adskillelse af ko og kalv – fordele og ulemper

Seneste forskning viser både fordele og ulemper ved, at kalven er sammen med moderen i ugerne efter fødsel - og at der er en del fordele ved at kalve opstaldes parvist eller i grupper frem for enkeltvis.


I naturen er koen typisk sammen med kalven de første timer efter kælvningen, indtil efter kalven har diet første gang. Herefter forlader den kalven i kortere eller længere perioder for at æde.

Den seneste tid har der været en del debat i medierne om ko- og kalv. Og som et ansvarligt erhverv er det vigtigt, at vi standser op og reflekterer, når nogle sætter spørgsmålstegn ved dele af vores produktion – og til stadighed ser på, om vi kan forbedre produktionen og forholdene for vores dyr. Så hvad ved i egentligt effekten af ko- og kalv-adskillelse? De seneste år har der været flere videnskabelige undersøgelser, der dels har set på effekten af ko kalv adskillelse samt effekten af opstaldning af kalve i enkeltbokse, kontra opstaldning parvist eller i grupper. Samlet set viser resultaterne, at der er en del fordele ved, at kalve er sammen med moderen i ugerne efter fødsel, og at der er en del fordele ved at kalve opstaldes parvist eller i grupper frem for enkeltvis. Det sidste kan vi imødekomme, mens nutidens staldsystemer ikke er indrettet til at ko og kalve opstaldes sammen. Der er begrænset viden om, hvordan stalde kan indrettes, så de har mere kontakt, uden at det går ud over hverken køernes eller kalvenes sundhed og velfærd. Ligeledes skal sådanne staldsystemer være økonomisk bæredygtige ligesom tidsforbrug til pasning ikke bør øges. Det er bestemt et område, som det er relevant for forskningen at gå mere ind i. Går vi lidt tættere på, hvad vi ved på nuværende tidspunkt, ser det sådan ud:

Ko og kalv i naturen

I naturen er koen typisk sammen med kalven de første timer efter kælvningen, indtil efter kalven har diet første gang. Herefter forlader koen kalven i kortere eller længere perioder for at æde, gerne sammen med flokken. Efter nogle dage tager koen kalven med til flokken, hvor den primært er sammen med koen den første tid. I løbet af de første uger tilbringer den mere og mere tid sammen med andre kalve og kun hos moderen når den skal die. Dermed er det ikke unaturligt for en kalv at blive ladt alene de første dage, men der vil være kontakt til moderen en større del af tiden. For delvist, at følge kalvenes natur, skal ko og kalv ifølge lovgivningen være sammen i mindst 12 timer efter fødslen (24 timer i økologien) og herefter opstaldes, så de kan se og røre andre kalve. Efter otte uger må de ikke længere opstaldes enkeltvis. De 12 (24) timer er valgt ud fra en afvejning af fordelene ved at være sammen, dvs. koen stimulerer kalven - og at undgå for store ulemper, når de adskilles. Jo længere tid de har gået sammen, jo mere belastende bliver adskillelsen.

Ko og kalv i stalden

Hos kalve, der opstaldes helt eller delvist sammen med moderen, er der set øget tilvækst. Disse kalve er også bedre til at omstille sig til nye situationer. I forhold til sundhed er der set varierende resultater, hvor nogle studier viser bedre sundhed, mens andre viser dårligere sundhed. Der er set mindre brølen hos kalve, der er adskilt fra moderen med barre, sammenlignet med kalve der er adskilt fra moder med en fast væg. Endelig tyder studier på, at ko-kalv-bindingen ikke primært skyldes, at de kan patte koen, men snarere at kalven har social kontakt med koen. En ulempe ved at kalve opstaldes sammen med koen i de første uger kan være, at kalve, der patter koen i længere tid, bliver mindre vant til menneskekontakt. For køerne kan der være problemer i forhold til malkning. Har kalven adgang til at patte koen, kan det give uens fylde i yveret. I konventionelle malkesystemer, kan det give anledning til tomgangsmalkning på en eller flere kirtler. Det vil være ubehageligt for koen, og derudover vil der være risiko for udtrækninger i pattespidserne samt øget risiko for yverbetændelse eller anden påvirkning af mælkekvaliteten.

Gruppevis opstaldning kontra enkeltvis

Hos kalve, der opstaldes i par eller i grupper, er der set større tørstofoptagelse, højere daglig tilvækst samt højere kropsvægt (målt over længere tid). Ligeledes er der set mindre nedgang i foderoptagelsen ved fravænning. Adfærdsstudier viser, at kalve bliver mindre sky ved social opstaldning. Samlet set ser det ud til, at der er en række fordele ved, at kalven har stor social kontakt i de første uger efter fødslen. I hvor høj grad det sociale behov skal opfyldes af kontakt til moderen, eller om parvis eller gruppeopstaldning kan give samme positive effekt, er endnu ikke helt klart. Ifølge Marina von Keyserlingk, professor i dyrevelfærd ved University of British Columbia, er opstaldning af kalve enkeltvis, men med mulighed for at se-og-røre, som det praktiseres i Danmark, sandsynligvis ikke nok til, at kalvene får deres sociale behov opfyldt.

Opstaldning i mindre grupper (under 5-6 kalve) ser ikke ud til i sig selv at give større risiko for sygdom eller død. Ved opstaldning parvis eller i mindre grupper kan der etableres faste barrierer mod smittespredning.

Eksempel på indretning at stald i et af de forsøg, der er nævnt i artiklen. Kalvene kan have fri adgang til køerne fx om natten men er adskilt med barrer i løbet af dagen. Der kan stadig være en del fysisk kontakt mellem ko og kalv gennem forværket. Foto: Julie Føske Johnsen.

 

Sidst bekræftet: 27-11-2018 Oprettet: 27-11-2018 Revideret: 27-11-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Peter Raundal

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Kalvedødelighed i Danmark
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født...
10.12.18
Kalvedødelighed i Danmark
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født...
10.12.18
Kalvedødelighed i Danmark
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født...
10.12.18
Kalvedødelighed i Danmark
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født...
10.12.18
Kalvedødelighed i Danmark
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født...
10.12.18