Feedback Form

PlanteNyt - 2502

Oprettet: 15-03-2017

Handelsgødning til afgræsningsarealer

Den første tildeling af kvælstof i handelsgødning kan ske ved begyndende vækst. Ved fordeling af kvælstof i handelsgødning er det vigtigt at tage hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken og antal år med kløvergræs på arealet.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 15-03-2017 Oprettet: 15-03-2017 Revideret: 15-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Grovfoder
Torben Spanggaard Frandsen
PlanteInnovation
Landskonsulent, Grovfoder
Martin Mikkelsen
PlanteInnovation

Af samme forfatter

Hvordan håndteres nye zinkrestriktioner for udbringning af gylle fra smågrise?
Fra 1. august 2017 gælder specielle regler for udbringning af husdyrgødning fra smågrise, hvor der er anvendt medicinsk zin...
17.07.17
Udlæg af kløvergræs i sensommeren
Det er meget vigtigt, at det nye udlæg af kløvergræs bliver etableret rettidigt og korrekt, da det er en stor del af grundl...
17.07.17
Tjek grovfoderlagrene og vurdér behovet for helsæd
Lige nu ser det fornuftigt ud med majsen, mens andet slæt i græs er lidt mindre end normalt. Skal der suppleres med helsæd,...
29.06.17
Monitering af majsmarker med mangelfuld fremspiring
Der er i den forløbne uge indberettet 2 partier af majsfrø med mangelfuld fremspiring.
12.06.17
Høst af grønkorn og grønært
Fordele og ulemper ved høst af grønne afgrøder frem for helsæd.
02.06.17
Promilleafgiftsfonden