Feedback Form

PlanteNyt - 2501

Oprettet: 15-03-2017

Etablering af roer til foder og bioenergi

I år ser det igen ud til at blive tidligt forår, og så er der gode muligheder for rettidig etablering af roer til foder og bioenergi i et prima såbed.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 15-03-2017 Oprettet: 15-03-2017 Revideret: 15-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

PlanteInnovation


Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

PlanteInnovation


Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Dokumentation ved sprøjtning med prosulfocarb og sprøjtning langs vandløb og § 3-områder
Skema til registrering af sprøjtning med prosulfocarb og sprøjtning langs vandløb, søer og § 3-områder med plantebeskyttels...
21.09.17
Kend dine prosulfocarb-følsomme naboarealer
Et antal fotos viser landsdelsvis placeringen af arealer med afgrøder, som er følsomme for afsætning af prosulfocarb efter ...
13.09.17
Manglende dokumentation for anbefaling af vækstreguleringsmidlet Smartgrass i fodergræs
Der har de seneste dage i fagpressen været omtale og anbefaling af vækstreguleringsmidlet Smartgrass til fodergræs. Smartgr...
12.09.17
Høst af kernemajs
Kernemajs skal høstes, så snart den sorte plet er synlig ved kernernes tilhæftningssted og med maks. 40 pct. vand. Sen høst...
12.09.17
Høst og ensilering af kolbemajs
Kolbemajs høstes med 55 pct. tørstof. Tidlige, ensartede og veludviklede marker er bedst egnet til kolbemajs.
12.09.17
Promilleafgiftsfonden