Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-04-2010

Info-planter 

Oprettet: 26-04-2007
Revideret: 26-04-2008

Bedriften - Carl Ejnar Sorensen

Grovfodermatchen
Bedriften
Carl Ejnar Sørensen, Kjellerup

Landmand Carl Ejnar Sørensen
Adresse Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup
Telefon 8688 8219 / 2012 1444
e-mail loneogcarl-ejnar@mail.dk
Kvægrådgiver Bjarne Offersgaard, Kvægrådgivning Midt-Østjylland
Tlf. 8728 1851
e-mail bo@lrv.dk
Planteavlsrådgiver Gurli Klitgaard, Landbocenter Randers-Viborg
Tlf. 8728 1828
e-mail guk@lrv.dk

Konkurrencearealet
Græs

 • Blanding nr. 45

 • Udlægsmetode: 60 kg hvede og 30 kg græsblanding sået den 1. september 2006

 • Der er ikke kørt gylle ud i foråret

 • Handelsgødning, 500 kg NS 24-7 den 4. april 2007

 • Anvender faste kørespor i græsmarken

Majs

 • Sort: Anvil

 • 50 ton gylle den 20. april + 8 tons staldgødning. Pløjning umiddelbart efter

 • Såning, den 25. april

Markplan (væsentligste afgrøder) Ha
Kløvergræs til slæt 72,3
Grønhvede med kløverudlæg 37,9
Majs 23,5
Vårbyg 24,3
Vinterbyg 15,5
Non-foodraps + brak 13,9
I alt 187,4

Bedriften

 • Ejet af Carl Ejnar Sørensen, Silkeborg

 • 230 SDM-køer

 • 9928 kg EKM pr. årsko

 • 160 ha græs og majs

 • JB 4-6, uvandet

 • Mælkekvote: 2.349.000 kg med 3,98 % fedt

Handlingsplan

Sidst bekræftet: 26-04-2008 Oprettet: 26-04-2007 Revideret: 26-04-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Direktionssekretær

Karin Wiborg

Direktion og sekretariat