Kvæg fri 

Oprettet: 02-07-2004
Revideret: 15-07-2010

Beregning af landsgennemsnit for grovfoder


Dog offentliggøres gennemsnit af forskellige opbevaringstyper allerede, når der er indberettet 5 prøver, af den pågældende opbevaringstype. Dette gælder også tal for området Bornholm. Der er heller ingen antalskrav for beregningen af gennemsnit af sorter. Så snart en afgrøde kommer på listen, og der er opgivet en sort, beregnes der et gennemsnit for denne sort.

Normalt beregnes gennemsnittene pr. høstår. I beregningen indgår prøver analyseret mellem 1. maj og 1. februar. Dog undlades prøver, hvor det ud fra slættidspunktet tydeligt fremgår, at ensilagen stammer fra et andet høstår. For majs og roer gælder også, at kun prøver analyseret tidligst 1. september indgår i gennemsnittet. Beregningen af gennemsnit opdateres jævnligt i perioden 1. maj til 1. februar, hvilket betyder, at gennemsnittene ændres løbende, i takt med at der analyseres flere prøver.

Gennemsnittene beregnes særskilt for økologer og konventionelle. I beregningen af gennemsnittene for økologer indgår prøver, som er markeret som økologisk foder fra laboratorierne, samt prøver fra ejendomme, der ifølge Plantedirektoratet er økologiske.

Beregningen foregår samlet for afgrøder, dog er ensileret græs- og kløvergræs er opdelt efter slætnummer. Inddelingen i afgrøder sker ud fra fodergruppe og foderkoder som angivet på hjemmesiderne for de enkelte afgrøder:

Meget usædvanlige analyseresultater sorteres fra, før landsgennemsnittene beregnes.

Inddelingen i områder foregår ud fra postnummeret på den pågældende ejendom.
Se regnearket her

 

 

Sidst bekræftet: 20-06-2016 Oprettet: 02-07-2004 Revideret: 15-07-2010

Forfatter

Kvæg
Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
09.02.20
Majsensilage 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
09.02.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.02.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019.
09.02.20