Feedback Form

  

Oprettet: 04-05-2018

Nye typer folier velegnede til markstakke

Tyndere og tættere folier giver lige så god ensilagekvalitet og aerob stabilitet som traditionelle typer.

SEGES har testet to nye folietyper, der er tyndere, men også meget tættere end de traditionelle typer. Målet er, at der kun skal bruges ét lag folie på ensilagen. Det giver både en nemmere håndtering og cirka en halvering af foliemængden.

Testen i både majs- og græsensilage viser, at ensilagens kvalitet og aerobe stabilitet er lige så god ved brug af de tynde folier som med vakuum- og dækfolie. Testen bekræfter også, at de nye typer er meget tættere end de traditionelle typer. Og både de nye og de traditionelle typer holder stort set den lovede tæthed selv efter fem – seks måneders brug på ensilagen. Samtidigt ser det også ud til, at tætheden af de traditionelle folier er god nok til at bevare ensilagekvaliteten og den aerobe stabilitet.

De tynde folietyper er generelt dyrere pr. kvadratmeter og skal derfor kun bruges i ét lag, hvis de skal være konkurrencedygtige på prisen. De er derfor mest oplagte at bruge på markstakke, hvor der er en umiddelbar arbejdslettelse ved kun at bruge ét lag og én folietype. I plansiloer kræver det en lidt anden teknik at lægge eller rulle sidefolierne sammen med kun ét lag af den tynde folie på toppen.

Gå ikke på tynd folie

Testen omfattede også en stikprøveundersøgelse af de hyppigst anvendte folier på det danske marked. Den viser, at folierne generelt lever op til specifikationerne oplyst af firmaerne. Analyserne tyder dog på, at der lettere trædes hul i eller laves skoaftryk i de tyndere folier, selvom de tynde folier har mindst lige så stor træk- og brudstyrke. Den praktiske erfaring under testen var også, at de tyndere folier var mere sårbare over for tråd. Færdsel på stakken bør derfor minimeres før silonettet er lagt på.

Uanset folietype skal den beskyttes af et silonet, da det er altafgørende, at der ikke kommer huller i folien. Desuden skal der vægt på folien enten i form af dæksider eller sække med småsten på tværs af hele siloens bredde, og langs silokanterne skal der være mindst én række af sandsække. Dæksiderne skal være af en god kvalitet.

Fakta:

De to testede folietyper:

Polydress O2 barrier 2in1 fra Danish Agro bestående af en dækfolie på 80 µm og en vakuumfolie på 20 µm, der er limet sammen til én folie. Vakuumfolien løsner sig, når den kommer i kontakt med fugt fra afgrøden.

Silostop MAX fra Brdr. Ewers, der er en ensileringsfolie på 80 µm.

 

Læs også: Tyndere og tættere ensileringsfolie gav lige så god ensilagekvalitet

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 9, 2018

 

Sidst bekræftet: 04-05-2018 Oprettet: 04-05-2018 Revideret: 04-05-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Nikolaj Hansen

Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

God kvalitet af årets kløvergræsensilage
Den usædvanligt tørre sommer har kun haft lille indvirkning på kvaliteten af årets græs- og kløvergræsensilage.
19.10.18
Grovfoder 2018
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2018. Vær opmærksom på, a...
18.10.18
Majsensilage 2018, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
18.10.18
Kløvergræsensilage 4. slæt 2018, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
18.10.18
Majsensilage 2018, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
18.10.18