Oprettet: 17-05-2019

Ingen gevinst i at spare på svovlsyren ved forsuring af gyllen

Når du forsurer gyllen, er det vigtigt at forsure tilstrækkeligt. Ellers mister du gødningsgevinst. Derfor er der ingen økonomisk gevinst i at spare på svovlsyren, viser beregninger fra SEGES.

Gyllevognene har travlt rundt om i landet i øjeblikket. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at forsuring af gyllen øger gødningsværdien. Det skyldes, at forsuringen reducerer gyllens pH, så der bindes mere kvælstof. Derfor er utilstrækkelig tilsætning af svovlsyre ikke stedet at spare. For selvom man sparer penge ved køb af mindre svovlsyre, så tilføres afgrøden tilsvarende mindre kvælstof. Samtidig risikerer man, at græsset kommer til at mangle svovl. I det samlede regnestykke skal man altså både indregne sparede omkostninger og tab som følge af dårligere forsuringseffekt. SEGES har lavet et simpelt regnestykke, hvor besparelser og omkostninger er beregnet ved forskellige mængder syre ved markforsuring. I beregningerne er anvendt en række forudsætninger fra praksis, forsøg og forskning, som antages at være rimeligt dækkende for udbringning af kvæggylle efter 1. slæt græs.

Gødningsgevinsten falder næsten lige så meget som besparelsen

Et stort antal forsøg ved bl.a. Aarhus Universitet har vist, at der skal bruges ca. 2,5 liter svovlsyre pr. ton gylle for at opnå en halvering af ammoniakfordampningen. I beregningerne i tabel 1 er det antaget, at effekten på ammoniakfordampningen er proportional med syremængden.

Beregningen viser, at gødningsgevinsten falder næsten lige så meget som besparelsen, og at nettoomkostningen er omtrent den samme, uanset om man bruger 2,5 eller 0,75 liter syre pr. ton gylle.

Konklusionen er altså, at når man forsurer gyllen, så bør man forsure tilstrækkeligt. Den samlede økonomi er omtrent den samme, uanset om man bruger den korrekte mængde syre, eller om man sparer på den.

Tabel 1. Omkostning og gødningsgevinst, sammenlignet med slangeudlægning uden syretilsætning, ved forskellig mængde forbrugt svovlsyre ved markforsuring, kr. pr. ha.

 

Efter reglerne, 2,5 l syre/ton

2,0 l syre/ton

1,5 l syre/ton

0,75 l syre/ton

Samlede omkostninger

275

238

200

144

Gødningsgevinst

168

142

116

64

Nettoomkostning

107

96

84

79

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 10, 2019

 

Sidst bekræftet: 13-05-2020 Oprettet: 17-05-2019 Revideret: 17-05-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Effekt af gylle bragt ud på sort jord i februar
Hovedparten af den udbragte ammoniumkvælstof fra februar ser ud til fortsat at være i jorden. Majs på grovsandet jord kan d...
01.05.20
Graduering af kvælstof til foder- og brødhvede
SEGES har forbedret modellen for 3. tildeling af kvælstof i vinterhvede, så den nu anvender biomasseindekset NDRE istedet f...
23.04.20
Bladgødskning af vinterraps i blomstring
Med en økonomisk optimal kvælstofkvote kan det være interessant at tilføre en del af kvælstoffet som en bladgødskning i blo...
22.04.20
Hvordan udnytter jeg min gylle bedst muligt?
Udnyttelsen af husdyrgødning afhænger i høj grad af, hvordan den håndteres. SEGES modtager derfor løbende en række spørgsmå...
27.03.20
Det kan blive dyrt at spare på syre til gylle
Når du udbringer forsuret gylle til græs, skal du være opmærksom på, at forsuringen er sket korrekt, og at du bagefter kan ...
20.03.20

Læs også