Feedback Form

  

Oprettet: 07-08-2018

Roetoppe fra sukkerroedyrkning duer ikke som alternativt fodermiddel

Roetop er ikke en oplagt mulighed for at få ekstra foder. Omkostningerne til transport er for store, og prisen pr. FEN gør derfor roetop uinteressant for mælkeproducenter.


En hurtig skønsmæssig beregning på fra Seges pr. foderenhed (FEN) roetoppe leveret og genensileret viser en pris på 1,74 og 3,45 kr. ved henholdsvis 100 km (Sjælland) og 200 km (Fyn/Jylland)

Kunne roetop fra sukkerroedyrkningen på Lolland-Falster være et muligt fodermiddel, hvis man oplever mangel på foder? Normalt blæses roetop ud på marken, men det har før i tiden indgået i foderrationen til malkekøer, så det er vist, at køerne kan producere mælk på roetoppe.

Udfordringen er imidlertid det høje vandindhold og saftafløbet. Selv efter at saften er løbet af, er der stadig kun 16 % tørstof i roetoppen, så det er enorme mængder vand, der også følger med i ensilagen. Dermed bliver det meget dyrt at flytte roetoppen over længere afstande. Derfor har SEGES lavet en hurtig skønsmæssig beregning over prisen pr. foderenhed (FEN) leveret og genensileret hos køber. Her viser resultatet en pris på 1,74 og 3,45 kr. pr. FEN ved henholdsvis 100 km (Sjælland) og 200 km (Fyn/Jylland) mellem sælger og køber. Som man kan se i tabellen herunder, er det transporten, der er den væsentlige og mest variable faktor.

  Tørstofprocent Andel Tørstofandel Lastbiltræk, kg FEN/kg tørstof Lastbiltræk, FEN
Roetop tørstof 12 0,86 0,1032 3.096 0,8291 2.567
             
Omkostninger, kr.         100 km afstand 200 km afstand
Gødningsværdi 8 kg P á 12 kr., 90 kg K á 6 kr.   636 636
Hjemkørsel, indlægning og sammenkørsel Traktor og vogn+gummiged (2 x 0,5 time á 650 kr.) 650 650
Plastik 25 kvm á 1,8 kr.     45 45
Læsning 0,25 time á 650 kr.     162,5 162,5
Transport til køber Timer á 650 kr. (50 km pr. time)   2600 5200
Storebælt /Spodsbjerg-Tårs Hver vej 900 kr.       0 1800
Genensilering            
Indlægning og sammenkørsel 0,5 time á 650 kr.     325 325
Plastik 25 kvm á 1,8 kr.     45 45
I alt pr. lastbiltræk         4463,5 8863,5
I alt pr. FEN         1,74 3,45


I scenariet er der taget udgangspunkt i en samensilering med 14 % roepiller som anbefalet. Samensileringen sker for at undgå noget af saftafløbet, som ellers giver et stort tab, da op mod halvdelen af tørstoffet ellers løber væk med saften. Det giver en samlet tørstofprocent på 23 i det samensilerede produkt. Der vil stadig være et lille men meget begrænset saftafløb, så det kræver fast bund, hvor saften kan opsamles.

Resultaterne viser store omkostninger pr. FEN og derfor virker roetoppen ikke som den optimale løsning, hverken praksis eller økonomisk. De eneste tilfælde hvor det kunne give mening er, hvis sælger og køber bor så tæt på hinanden, at transportomkostningerne reduceres væsentligt.

Sidst bekræftet: 07-08-2018 Oprettet: 07-08-2018 Revideret: 07-08-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

HusdyrInnovation
Konsulent

Martin Øvli Kristensen

Økologi Innovation


Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Oversigt over markedsførte ensileringsmidler
Opdateret oversigt over de markedsførte ensileringsmidler i Danmark. Listen er afstemt med firmaer, der positivt har medvir...
02.05.19
Danske økologiske råvarer har potentiale som fedtkilde til malkekøer
En stikprøve af 21 partier af økologiske fedtrige råvarer viser gode muligheder for at forsyne økologiske malkekøer med nær...
24.04.19
Værktøjer til styring af afgræsning
Bag en vellykket afgræsning ligger en grundig planlægning, styring og opfølgning af forløbet.
08.04.19
Afskallet havre viser gode takter som foderfedt i den økologiske ration
Analyseresultater viser forbedret foderværdi af afskallet havre, sammenlignet med hel havre. Nu afprøves det, hvordan køern...
05.04.19
Kvalitet af økologisk grovfoder 2018
Udbytterne fra de økologiske grovfodermarker var i 2018 mange steder markant negativt påvirket af tørken, mens foderværdien...
02.04.19