Oprettet: 03-05-2019

Det friske grønne græs gemmer på værdifuld viden

Når første slæt græs bliver høstet, er det en god ide at udtage friske prøver til analyse. Analysen kan fortælle om kvaliteten på den enkelte mark, græssorten eller kvaliteten af hele slættet.


Analyse af friske græsprøver kan give et forspring i forhold til planlægning af den resterende høstsæson og den kommende fodringssæson.Foto: SEGES

Analyse af friske græsprøver, udtaget under høst, kan give et forspring – både i forhold til planlægning af den resterende høstsæson og den kommende fodringssæson.

Analysen omregnes til foderværdi og overføres automatisk til DMS blot få dage efter, at prøven er indsendt. Og så er det bare med at gå i gang med foderplanlægningen.

Af forskellige årsager kan det forekomme, at første slæt ikke opnår den kvalitet, man havde planlagt. Her giver analyseresultaterne desuden mulighed for at rette til i forhold til høsttidspunkt og strategi for de øvrige slæt.

Friskanalyserne giver med andre ord mulighed for at fokusere mere effektivt på grovfoderproduktionen, og der kan zoomes ind på netop det område, der giver mening, fx markniveau, sortsniveau eller slætniveau.

Bliv knivskarp på lager- og foderstyring

I kraft af, at analyserne af det friske græs regnes om til ensilageværdier, giver det mulighed for – sammen med udbytteregistreringer af grønmassen – at lagerføre høsten i DMS og straks begynde planlægning af opfodringen i forhold til kvaliteten af den nye ensilage og vurdere ensilagen i forhold til foderbudget og beholdninger.

Det betyder også, at man i fremtiden ikke nødvendigvis skal bruge målebånd og bore ensilageprøver ud fra stakkene i samme omfang som tidligere, før foderplanlægning og opfodring kan begynde.

Efterfølgende udtagning af ensilageprøver skal mere ses som et supplement i de situationer, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt den friske prøve er retvisende nok for hele den aktuelle beholdning.

Prøvekit og analyser kan bestilles ved Kvægbrugets Forsøgslaboratorium, Skejby på kmp@seges.dk eller Eurofins på agro@eurofins.dk

Læs også:

Sådan udtager du friske grovfoderprøver under høst

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 9, 2019

Sidst bekræftet: 03-05-2019 Oprettet: 03-05-2019 Revideret: 03-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

Vedledning i registrering af udbytter samt oprettelse af lokationer og beholdninger
Vejledningen er til rådgivere og landmænd som hjælp til korrekt anvendelse af udbytteregistrering samt lagerstyring
06.02.20
Sådan kommer du godt i gang med udbyttemåling
Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på afgrøde- og markniveau, som er helt central for optimering af grovfoderprod...
17.01.20
Sådan lægger du grundstenen for en værdifuld produktions- og økonomiopfølgning i 2020 og 2021
Tænk nye muligheder ind for tæt opfølgning på produktionen i 2020 og fremefter, når budgettet udarbejdes i de kommende måne...
19.09.19
Planlæg arbejdet i stald og mark med ny udgave af værktøjet FMS
Foderplanlægning Kvæg Økologi er væsentligt opgraderet i den nye udgave af planlægningsværktøjet FMS. Der er nu de samme mu...
04.07.19
Video: Udbyttemåling og udbytteregistrering – hvorfor og hvordan
Udbyttemåling og udbytteregistrering. To centrale ting, når markdriften skal optimeres. I denne video forklares kort og kla...
17.06.19