Feedback Form

  

Oprettet: 06-12-2017

Validering af kalibreringer for rapskage og rapsskrå – Bruker MPA FT-NIR

Prøver neddeles til prøvestørrelse på ca. 100 g med spalteneddeler, formales på knivmølle (Retsch GM200) og scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.

Krydsvalidering af kalibreringer til analyse af rapskage og rapsskrå.

Vari-abel Enhed Reference Reference-prøver i kalibrering Min1 Max2 RMSECV3 RPD4 R2
EFOS % Eurofins – CE054 196 80 89 0,73 1,72 66,1
Aske g/kg DM Eurofins –CE040 216 60 117 2,67 3,17 90,0
Råprotein g / kg TS Eurofins – Dumas CE022 234 260 437 5,12 6,26 97,5
Opløseligt råprotein g N / kg N Eurofins – CE029 219 90 546 21,5 3,75 92,9
Råfedt g / kg TS Eurofins – Syrehydrolyse CE031 225 27 294 5,42 7,05 98,0
NDF g / kg TS Eurofins – CE077 183 205 315 13,4 1,4 48,7
Træstof g / kg TS Eurofins – CE075 117 113 174 8,61 1,26 36,5
CAB meq./kg TS Beregnet 209 -155 49 32,2 1,27 38,2

1Mindste referenceværdi
2Høejste referenceværdi
3RMSECV (root mean square error of cross validation) er prædiktionsfejlen bestemt ved krydsvalidering.
4RPD (residual prediction deviation) er standardafvigelsen for referenceværdierne divideret med prædiktionsfejlen.

 

 

Sidst bekræftet: 22-11-2018 Oprettet: 06-12-2017 Revideret: 06-12-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Brug ikke tørsyre til forsurede goldrationer
Det frarådes at bruge tørsyrer til stabilisering af goldrationer, hvis mælkefeber forebygges ved forsuring. Tørsyrerne kan ...
03.07.19
Kort guide til fasefodring af goldkøer
Overordnede krav til rationsformulering og praktiske anvisninger omkring fasefodring af goldkøer.
23.05.19
Screening af additiver til stabilisering af fuldfoder
Screening af kombinations- og højdosisbehandlinger med propionsyre, natriumbenzoat, fodersalt og FreshFOSS for effekt på ae...
14.05.19
Tørsyre er velegnet til stabilisering af fuldfoder
Hvis foderet tager varme til sommer, bør du overveje tørsyre til stabilisering. Det er billigere og mere sikkert at arbejd...
05.04.19
Stabilisering af fuldfoder
Undersøgelse af aerob stabilitet og mikrobiologi i fuldfoder stabiliseret med propionsyre, natriumbenzoat, Salvana TMR elle...
01.04.19

Læs også