Feedback Form

  

Oprettet: 03-07-2019

Brug ikke tørsyre til forsurede goldrationer

Det frarådes at bruge tørsyrer til stabilisering af goldrationer, hvis mælkefeber forebygges ved forsuring. Tørsyrerne kan ophæve forsuringen.


Når vi ikke kender effekten af tørsyrerne på syrebaseegenskaberne af goldrationerne, er det ikke muligt at beregne, hvordan vi skal korrigere rationerne.

Flere besætninger har oplevet, at forsuringen af goldkøerne er helt ophævet i forbindelse med stabilisering af Close-UP goldrationer med tørsyrer. I stedet for at finde urin-pH under 6,5 er urin-pH pludseligt i det basiske område op til omkring pH 8.

Når man anvender forsuring af goldkøer (urin-pH under 6,5) til forebyggelse af mælkefeber, er det helt afgørende, at foderrationen har en vedvarende forsurende virkning på goldkoen i Close-UP perioden (sidste 14 - 24 dage af goldperioden).

Tørsyrer kan ofte med fordel anvendes til lakterende køer, men sammensætningen af tørsyrer hemmeligholdes af leverandørerne, og virkningen på syrebase-balancen er ikke kendt.

Vi kan derfor ikke beregne effekten af tørsyrerne på syrebaseegenskaberne af goldrationerne og heller ikke beregne, hvordan vi skal korrigere rationerne.

På baggrund af den manglende dokumentation for tørsyreprodukternes sammensætning frarådes det at bruge tørsyrer til stabilisering af forsurende goldrationer. Hvis tørsyrer skal bruges, skal doseringen af forsurende salte øges for at opretholde den forsurende effekt af rationen.

Det anbefales at bruge propionsyre eller propionsyre blandingsprodukter til stabilisering af goldrationer i stedet for tørsyrer. Tildeling af propionsyre forstyrrer ikke styringen goldkoens syrebase-balance.

Sidst bekræftet: 03-07-2019 Oprettet: 03-07-2019 Revideret: 03-07-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Kontrol af teststrimler til bestemmelse af urin-pH hos goldkøer
Anvendelse af teststrimler til bestemmelse af urin-pH er en omkostningseffektiv og robust metode til kontrol af forsuring a...
26.09.19
Husk opfølgning på forsuring af goldkøerne
Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på g...
20.09.19
Forsuring af goldkøerne kan forebygge mælkefeber – men husk opfølgning
Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på g...
20.09.19
Kort guide til fasefodring af goldkøer
Overordnede krav til rationsformulering og praktiske anvisninger omkring fasefodring af goldkøer.
23.05.19
Screening af additiver til stabilisering af fuldfoder
Screening af kombinations- og højdosisbehandlinger med propionsyre, natriumbenzoat, fodersalt og FreshFOSS for effekt på ae...
14.05.19

Læs også