Feedback Form

  

Oprettet: 05-10-2018

Hovedbudskaber fra Fodringsdagen

På Fodringsdagen i september blev der sat fokus på de nyeste forsknings- og udviklingsresultater indenfor fodring af malkekøer.

Fodringsdagen var arrangeret i samarbejde mellem SEGES og Københavns og Aarhus Universiteter. De væsentligste pointer fra dagen var:

  • Canadisk forsker viste, at NorFor er bedre til at forudsige mælkeydelsen end amerikanske, hollandske og franske fodervurderingssystemer
  • Vombeskyttede aminosyrer øger ikke mælkeydelsen og reducerer restbeløbet
  • Rapsskrå erstatter sojaskrå i højtydende besætninger og øger restbeløbet
  • Hestebønner kan erstatte sojaskrå og rapsskrå
  • Køerne kvitterer sjældent på varmebehandlede protein-råvarer
  • NIR på Krone-finsnittere til tørstofmåling har lav præcision
  • Nyt fodringskoncept til goldkøer med ensileret fuldfoder i wrapballer
  • NIR på fuldfoderblandere kræver fortsat mere udvikling, før der er en gevinst
  • Jersey udskiller mere metan end Holstein
  • Forskellige snitlængder (4-18 mm) i majs eller Shredlage (4-27 mm) giver samme mælkeydelse.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 18, 2018.

 

Sidst bekræftet: 05-10-2018 Oprettet: 05-10-2018 Revideret: 05-10-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Nicolaj Ingemann Nielsen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

NorFor og DMS kan beregne mælkens klimaaftryk
NorFor har hidtil beregnet udledningen af metan, som er forbundet med en given ration. Nu kan NorFor også beregne den del a...
25.04.19
Betydning af energiindtag på mælkeydelsen
En analyse af foderkontroldata viser, ikke overraskende, at der ved øget energioptagelse (MJ/ko/dag) kan forventes en øget ...
30.10.18
Test af ExPro® hos danske mælkeproducenter
Formålet med forsøget var at undersøge om Expro® kunne erstatte sojaskrå uden reduktion i mælkeydelsen i en række højtydend...
05.10.18
Beskyttet metionin har ingen effekt på mælkeydelsen
Afprøvningen i 7 højtydende besætninger viste ingen økonomisk gevinst ved brug af beskyttet metionin i en TMR1-fodring. Res...
17.09.18
Effekt af beskyttet metionin og AAT-niveau til Jersey køer
Forsøget viser, at man ikke kan forvente at beskyttet metionin, som udfodres til hele besætningen, vil øge mælke-, fedt- el...
17.09.18