Feedback Form

  

Oprettet: 11-01-2019

Køerne skal levne 2 pct. lækkert foder

Tilstrækkelig stor og god foderrest er et centralt element i godt foderbordsmanagement.

Hvis køerne tømmer foderbordet mellem udfodringerne, giver det uro omkring udfodring. Det belaster lavt rangerende køer og giver stor variation i foderoptagelsen.

Derfor skal der altid være mindst 2 pct. foderrest, og foderresten skal:

  • Have samme kvalitet som det foder, der udfodres
  • Være jævnt fordelt langs foderbordet
  • Ligge inden for køernes umiddelbare rækkevidde.


Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 1, 2019

Sidst bekræftet: 11-01-2019 Oprettet: 11-01-2019 Revideret: 11-01-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Automatisk vægtbaseret registrering af tilskudsfoderforbrug
Vægtbaseret forbrug af tilskudsfoder kan anvendes som grundlag for registrering af tilskudsfoderforbruget i malkekvægsbesæt...
17.01.19
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2018
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende de-klareret med hensyn til indhold a...
21.12.18
Test af dynamisk receptjustering med in-line NIR på fuldfoderblander
In-line NIR på fuldfoderblandere kan anvendes til justering af recepten under indvejning til fuldfoderblanderen, og undersø...
20.12.18
Skal I fodre på et andet tidspunkt?
Det er vigtigt, at der er nogen i stalden til at passe foderbordet i de kritiske timer op til udfodring.
14.12.18
Stabilisering af fuldfoder
Undersøgelse af aerob stabilitet og mikrobiologi i fuldfoder stabiliseret med propionsyre, natriumbenzoat, Salvana TMR elle...
06.12.18