Feedback Form

  

Oprettet: 05-04-2019

Tørsyre er velegnet til stabilisering af fuldfoder

Hvis foderet tager varme til sommer, bør du overveje tørsyre til stabilisering. Det er billigere og mere sikkert at arbejde med end organiske syrer.


Tørsyreprodukter stabiliserer foderet glimrende og medfører mindre risiko for ætsningsskader og indånding af syredampe. Foto: SEGES

I sommerhalvåret opstår der i mange malkekvægsbesætninger behov for stabilisering af fuldfoder i kortere eller længere perioder. Enhver opvarmning af foder, som sker efter udfodring, betragtes som et alvorligt fodringsproblem, og det anbefales, at man i alle besætninger løbende vurderer både foderet i foderstrengen og restfoderet for selvopvarmning. Friskt udfodrede foderblandinger kan være let opvarmede som følge af friktion i foderblanderen, og dette er ikke et problem, så længe foderet ikke tager yderligere varme i foderstrengen.

SEGES undersøgte i sommeren 2018 forskellige produkter til stabilisering af fuldfoder. Ved undersøgelse af aerob stabilitet og mikrobiologi i fuldfoder blev følgende behandlinger sammenlignet: Propionsyre (3 liter/tons), eksperimentel dosering af natriumbenzoat (1 kg/ton) samt Salvana TMR (1 kg/ton) og FreshFOSS (1 kg/ton). Den største effekt blev fundet ved behandling med FreshFOSS. Effekten af natriumbenzoat adskilte sig ikke positivt fra andre behandlinger. Det er ikke tilladt at anvende natriumbenzoat i fuldfoder, og undersøgelsen tyder ikke på, at natriumbenzoat er billigere at bruge end tørsyreprodukter.

Tørsyre kræver ikke HACCP-registrering

Undersøgelsen viste, at kvægbrugere bør overveje at vælge tørsyreprodukter frem for organiske syrer, som fx propionsyre til stabilisering af fuldfoder til malkende køer i sommerhalvåret. Tørsyreprodukter er enklere at håndtere og medfører mindre risiko for ætsningsskader og indånding af syredampe. Derudover er de billigere at bruge end organiske syrer. Anvendelse af tørsyreprodukterne kræver ikke HACCP-registrering. Undersøgelsen viser, at en simpel test, hvor man mærker efter, om foderet tager varme i foderstrengen dagen efter udfodring, er en god metode til at vurdere behovet for tilsætning af stabiliserende additiv til fuldfoder.

Vær opmærksom på, at tørsyreprodukter oftest indeholder calciumkilder. Hvis man anvender lav calciumtildeling som led i forebyggelse af mælkefeber, skal man være opmærksom på bidraget fra eventuelle tørsyreprodukter i goldkofoderet.

Læs mere i artiklen Stabilisering af fuldfoder

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 7, 2019

 

 

 

Sidst bekræftet: 05-04-2019 Oprettet: 05-04-2019 Revideret: 05-04-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Kort guide til fasefodring af goldkøer
Overordnede krav til rationsformulering og praktiske anvisninger omkring fasefodring af goldkøer.
23.05.19
Screening af additiver til stabilisering af fuldfoder
Screening af kombinations- og højdosisbehandlinger med propionsyre, natriumbenzoat, fodersalt og FreshFOSS for effekt på ae...
14.05.19
Stabilisering af fuldfoder
Undersøgelse af aerob stabilitet og mikrobiologi i fuldfoder stabiliseret med propionsyre, natriumbenzoat, Salvana TMR elle...
01.04.19
Beregning af fordøjelighed i frisk majs
Undersøgelsen præsenterer en ny metode til bestemmelse af fordøjeligheden af frisk majshelsæd
27.03.19
Effects of additives to improve aerobic stability of TMR
Effects of Propionic acid, Sodium benzoate, Salvana TMR and FreshFOSS on aerobic stability and microbial composition of tot...
04.03.19