Smag på Landskabet 

Oprettet: 13-06-2014

5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer

431 ansøgere til det 5-årige tilskud til pleje af græs- og naturarealer har i år valgt at blive kontrolleret efter fast græsningstryk. Vær opmærksom på, at det rette antal dyr skal gå på arealet i juni, juli og august.


Det er fortsat muligt at skifte kontrolform mellem ”tæt lavt plantedække” og ”fast græsningstryk”. Anmodning om det skal dog være sket inden en evt. kontrol.
Foto: Bente og Amdi Nedergård 

Ved ansøgningsrunden for ”Tilskud til pleje af græs- og naturarealer”, var det på Fællesskemaet i 2014 muligt at vælge mellem 2 kontrolformer, når der blev søgt tilsagn med forpligtigelse til afgræsning. Denne mulighed gjaldt i år også for eksisterende ældre tilsagn, hvor den tidligere kontrol har været efter tæt lavt plantedække pr. 31. august.  

Da kontrol efter tæt lavt plantedække pr. 31. august har vist sig at være problematisk og give overtrædelser på en række naturarealer, kan kontrollen efter fast græsningstryk for nogle arealer være mere oplagt. Det kræver dog, at man er opmærksom på de specifikke krav, der gælder her.  

De vigtigste punkter er:

  • Der skal gå 1,5 storkreatur pr. ha. Kommunen eller Naturstyrelsen (på deres arealer) kan dog anbefale et lavere græsningstryk. Udtalelse herom skal inden fristen for indsendelse af Fællesskemaet sendes til NaturErhvervstyrelsen, som træffer en afgørelse.
  • Dyrene skal gå på arealet i juni, juli og august måned. Det forudsætter, at arealerne og forholdene for dyreholderen kan tilpasses dette krav. Der kan f.eks. ikke foretages foldskifte i de 3 kontrolmåneder, og dyrene skal i løbet af de 3 måneder til enhver tid gå på arealet.
  • Ved kontrol efter fast græsningstryk kan man ikke samhegne arealer, der ikke har samme krav om fast græsningstryk. Der må gerne samhegnes arealer med forskellige tilsagnstyper, bare alle kontrolleres efter fast græsningstryk og samme antal storkreaturer pr. ha og der er den samme tilsagnshaver på alle arealerne.
  • For tilsagn indgået i 2012 og 2013 er det dog tilladt af samhegne marker med flere tilsagnshavere. Vær opmærksom på, at alle tilsagnshavere får underkendelse, hvis ikke der er det tilstrækkelige antal dyr. Der må ikke samhegnes marker, der skal kontrolleres efter reglerne for hhv. fast græsningstryk og tæt lavt plantedække.
  • En indhegning må gerne indeholde ikke-støtteberettigede arealer, der er en naturlig del af indhegningen og fx mindre arealer med skov. Ved kontrol vurderes antallet af storkreaturer i forhold til hele det græsningsegnede areal i indhegningen – inkl. den del der er græsningsegnet, men som der evt. ikke bliver søgt støtte til. Dvs. at antallet af dyr skal svare til hele det græsningsegnede areal i indhegningen.
  • Uden for kontrolperioden 1. september – 31.maj, må der samhegnes med alle andre marker, laves foldskifte osv.
  • Husk at søge dispensation, hvis det af tvingende årsager ikke er muligt at opfylde græsningstrykket for en kortere eller længere periode.

Læs mere om reglerne for fast græsningstryk her.

Mange har søgt om fast græsningstryk
NaturErhvervstyrelsen har oplyst, at 431 ansøgere i 2014 har søgt fast græsningstryk på i alt 1.753 marker, svarende til 5.950 ha. Ca. 100 ansøgere har søgt om godkendelse til et lavere fast græsningstryk end 1,5 storkreatur.  

På 42 pct. af disse (2.522 ha) er der også søgt EB. Her skal tilsagnshaveren være opmærksom på, at kravet om tæt lavt plantedække alligevel skal være opfyldt pr. 15. september, når der også søges Enkeltbetaling til arealet. Derfor giver det kun yderligere restriktioner at vælge kontrol efter fast græsningstryk på arealer, der også modtager Enkeltbetaling. Til næste ansøgningsrunde bør kontrolformen derfor overvejes igen på disse arealer.  

Det er fortsat muligt at skifte kontrolform mellem ”tæt lavt plantedække” og ”fast græsningstryk”, hvis det viser sig at være mere hensigtsmæssigt med den anden kontrolform. Anmodning herom skal dog være sket inden en evt. kontrol. Det kan gøres ved skriftligt at begrunde et skift i kontrolform og sende denne anmodning til NaturErhvervstyrelsen. 

NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen for ansøgning om nedsat græsningstryk. Det gælder f.eks., hvis man på nuværende tidspunkt opdager, at der ikke er foder nok til det antal dyr, man har forpligtiget sig til, at der skulle gå på arealet i juni, juli og august måned.  

 

Sidst bekræftet: 13-06-2014 Oprettet: 13-06-2014 Revideret: 13-06-2014

Forfatter

Kvæg
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
17.04.20
Invitation til workshops om biodiversitet på landbrugsbedrifter
Vil du være med til at gøre en aktiv forskel for biodiversiteten i Danmark? Så deltag i en workshop, som har fokus på DIN v...
03.04.20
Find din lokale ekspert i natur og tilskud til natur
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale na...
17.01.20
Ny brugervenlig manual til naturen på landbrugsbedriften
Hent inspiration til at passe bedre på naturværdierne på din bedrift, og få nye idéer til hvad du kan gøre for at fremme bi...
13.12.19
Status for Danmarks biodiversitet
Ny opgørelse af Danmarks natur viser fortsat tilbagegang for arter og naturtyper
11.12.19