Smag på Landskabet 

Oprettet: 31-03-2015

Erfaringer med naturpleje i kommunerne

Vidt forskellige emner kom under luppen, da fire cases fra forskellige kommuner blev præsenteret til resultatkonferencen for projekt Smag på Landskabet.


Bo Boysen, Holstebro kommune, forklarer hvorfor naturpleje er vigtig for at sikre biodiversitet. I baggrunden er den sjældne piberensermos, der kræver afgræsning for at overleve.

Biodiversitet i Holstebro Kommune, historiske naturpleje i Skive Kommune og mange omfangsrige forsøg med naturpleje i Randers Kommune.

Fortællingerne var mange og vidt forskellige, da fire cases fra danske kommuner, der havde deltaget i Smag på Landskabet, blev præsenteret.

Naturpleje i Holstebro
”Pleje- og høstslæt er en af de helt positive fortællinger, landbruget har at give til det omkringliggende samfund,” forklarede Bo Boysen, biolog og naturvejleder i Holsebro kommune.

Han var den første til at fremlægge en konkret case om naturpleje fra kommunerne, og han var særligt begejstret for den positive indvirkning naturpleje havde haft på naturen.

I Holstebro Kommune har man arbejdet med naturpleje en lang række steder, hvoraf tre græsningsprojekter har været med i projekt Smag på Landskabet.

Et område på 20 hektar ved Gryde å bestående af mose, eng, overdrev og hede, blev særligt fremhævet af Bo Boysen.

Her havde man med naturpleje været i stand til at opretholde biodiversiteten ved at bevare flere truede arter. For eksempel har man været i stand til at beskytte de to sjældne arter blank sejlmos og piberensermos, der uden afgræsningen ville blive skygget bort, forklarede Bo Boysen.

Og han afsluttede ved at sætte streg under, at naturpleje ikke bare kan gavne biodiversiteten, men også sikre den natur, der er en del af dansk kultur.

Naturpleje, en del af historien
Ved Spøttrup sø i Skive kommune ligger en af Danmarks bedst bevarede middelalderborge. Og omkring borgen og søen ligger et stort naturområde, der plejes af historiske stude, som Berit Brunsgaard kalder dem.

Berit er udviklingskonsulent i Skive Kommune, og i sit oplæg fortalte hun, at grundidéen var at gøre brug af historien og anvende den egnstypiske sallingstud til naturpleje.

Området, der plejes, er ejet af Naturstyrelsen, og forpagtes af den lokalejede fond Spøttrup studegård. En af de helt store udfordringer har været at få viden og inspiration til hvordan Sallingstuden kan afsættes, forklarede Berit.

Det dannede også udgangspunkt for deltagelsen i Smag på Landskabet. Og det har både givet viden om tilskudsmuligheder, inspiration til lokale deltagere samt en forståelse for betydningen af naturpleje.

Randers skruer op for naturplejen
Med stor entusiasme fortalte landmand Jens Ole Hededal om sine mange erfaringer med naturpleje ved Lindbjerg tæt ved Randers.

Han var selv startet med 5-6 dyr i en fold på 5 hektar. I dag består Jens Oles bedrift af 150-200 dyr, der laver naturpleje på over 100 hektar fordelt på 14-16 folde.

Den store bedrift, har især åbnet øjnene for de mange udfordringer, der er ved naturpleje, såsom indhegning, vand, logistik, betaling og plejemål, forklarede Jens Ole Hededal. Han var dog særligt begejstret for den indsigt, han havde fået gennem de mange kontakter i projekt Smag på Landskabet, på områder som tilskud, offentlige planer, lovgivning og forvaltning.

Flere former og farver af naturpleje
Jørgen Mejlsø fra Randers Kommune var blandt de personer, Jens Ole Hededal havde tæt kontakt med gennem projekt Smag på Landskabet.

Med fokus på de forskellige arealer, der var blevet brugt til naturpleje, fortalte Jørgen Mejlsø, hvad man havde oplevet afhængig af arealets type (strandeng, rigkær eller overdrev) og størrelse, græsningsmetoden (rotationsgræsning eller græsning hele sæsonen), valg af dyrerace eller om areal havde været plejet før.

Med et smil på læben bemærkede Jørgen blandt andet, at det mellemstore rigkær, hvor den større race charolais havde græsset, godt kunne se lidt massakreret ud en gang i mellem. Han sluttede dog, at man havde haft succes med naturpleje på alle tre arealer, der var blevet testet, uanset størrelse, områdetype, dyrerace eller afgræsningsmetode.

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 31-03-2015 Oprettet: 31-03-2015 Revideret: 31-03-2015

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Thomas Rode: Tiden kalder på naturkød
Mulighederne for naturkød er enestående netop nu. Det fortalte kok og forfatter Thomas Rode til resultatkonferencen for Sma...
31.03.15