Feedback Form

  

Oprettet: 08-02-2019

Slagtekalvebesætninger demonstrerer ’best practice’

Nye demonstrations- og afprøvningsaktiviteter skal vise vejen mod højere produktivitet og lavere antibiotikaforbrug i dansk slagtekalveproduktion.

Tilvæksten skal op og antibiotikaforbruget ned i dansk slagtekalveproduktion. SEGES og DLBR Slagtekalve har derfor sat demonstrations- og afprøvningsaktiviteter i gang i fire besætninger. Disse demonstrationer omfatter ’best practice’ principper og skal øge lønsomheden hele vejen fra kalv til krog – i første omgang for de involverede besætninger – men på længere sigt også ved at bruge den nye viden i andre slagtekalvebesætninger.

Færre døde kalve med systematisk indsats

Kan man reducere kalvedødeligheden fra 18 til 5 pct. og hæve nettotilvæksten pr. dag fra 600 g til 630 g uden ombygninger, ny teknik eller andre større investeringer?

Besætningsejer, den praktiserende dyrlæge og en DLBR slagtekalverådgiver har valgt følgende indsatser til at nå målene:

 • Vaccination mod lungebetændelse i ugerne efter indsættelse
 • Reduktion af overbelægning i starterstald
 • Mere mælk og bedre kraftfoder i starterstald
 • Højere vægt før fravænning.

Foto: SEGES
 

Besætningen følges med månedlige rådgivningsbesøg og jævnlige fællesbesøg af rådgiver og dyrlæge.

Forbedring af 5 kritiske forhold

Mange, ellers veldrevne, besætninger kan i perioder få så mange problemområder samtidig, at der ikke er overskud til at rette op på dem.

I en besætning er identificeret 5 indsatsområder, der skal rette op på kritiske forhold over en periode på ca. 14 mdr.

De 5 indsatsområder er:

 • Smittebeskyttelse og immunitet
 • Sygdomme og behandlingsstrategi
 • Mælkefodring
 • Fodring generelt
 • Flytterutiner i stalden.

Foto: SEGES

Blandt tiltagene er: Øget mælketildeling, forlænget fravænningsperiode, tildeling af tempereret vand med druesukker ved indsættelse og fravænning, ekstra fodertrug i mellem-stald, bedre rengøring, bedre valsekvalitet af korn og optimering af foderplanerne.

Kan coccidiose forebygges?

I nogle besætninger er problemet med diarré forårsaget af coccidier så stort, at det er nødvendigt systematisk at behandle alle indsatte kalve i en periode. Denne strategi er ikke holdbar og bæredygtig, og det undersøges derfor i en besætning, hvilken effekt det giver at erstatte systematisk behandling med forebyggende tiltag mod coccidiose.

Tiltagene er:

 • Bedre rengøring af bokse før indsættelse med brænding som desinfektion
 • Daglig rengøring af sutteautomater og fodertrug
 • Proteinindhold i starterkraftfoder hæves fra
  17 til 19 pct. protein
 • Mere skånsom nedtrapning af mælkefodring.

Foto: Landbrugsmedierne

Fra indsættelse til slagtning bliver såvel tilvækst som sundhedstilstanden hos de deltagende kalve fulgt via gødningsprøver og vejninger.

 

Lavere belægningsgrad i mellem- og slutstald


Foto: Landbrugsmedierne

Kan en forbedring af tilvækst, sundhed og slagte-resultater økonomisk set kompensere for en ringere udnyttelse af stipladserne, når belægningsgraden i mellem- og slutstalde sænkes?

Det afprøves i en slagtekalvebesætning, hvor holdstørrelsen sænkes fra 40 til 30 kalve/hold. Det forventes, at den lavere belægningsgrad resulterer i øget daglig tilvækst, forbedret sundhed samt øget nettotilvækst og bedre EUROP-form klassificering.

 

 

Læs mere om projektet Fra kalv til krog

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 3, 2019

Sidst bekræftet: 08-02-2019 Oprettet: 08-02-2019 Revideret: 08-02-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent, slagtekalverådg

Mogens Vestergaard

HusdyrInnovation, Kødproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Hvordan undersøges immunstatus hos kalve?
Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, hvordan det stod til med kalvenes passive immunisering i to danske malkekvæg...
22.02.19
Kalveliv
12.10.18