Feedback Form

  

Oprettet: 08-02-2019

Slagtekalvebesætninger demonstrerer ’best practice’

Nye demonstrations- og afprøvningsaktiviteter skal vise vejen mod højere produktivitet og lavere antibiotikaforbrug i dansk slagtekalveproduktion.

Tilvæksten skal op og antibiotikaforbruget ned i dansk slagtekalveproduktion. SEGES og DLBR Slagtekalve har derfor sat demonstrations- og afprøvningsaktiviteter i gang i fire besætninger. Disse demonstrationer omfatter ’best practice’ principper og skal øge lønsomheden hele vejen fra kalv til krog – i første omgang for de involverede besætninger – men på længere sigt også ved at bruge den nye viden i andre slagtekalvebesætninger.

Færre døde kalve med systematisk indsats

Kan man reducere kalvedødeligheden fra 18 til 5 pct. og hæve nettotilvæksten pr. dag fra 600 g til 630 g uden ombygninger, ny teknik eller andre større investeringer?

Besætningsejer, den praktiserende dyrlæge og en DLBR slagtekalverådgiver har valgt følgende indsatser til at nå målene:

 • Vaccination mod lungebetændelse i ugerne efter indsættelse
 • Reduktion af overbelægning i starterstald
 • Mere mælk og bedre kraftfoder i starterstald
 • Højere vægt før fravænning.

Foto: SEGES
 

Besætningen følges med månedlige rådgivningsbesøg og jævnlige fællesbesøg af rådgiver og dyrlæge.

Forbedring af 5 kritiske forhold

Mange, ellers veldrevne, besætninger kan i perioder få så mange problemområder samtidig, at der ikke er overskud til at rette op på dem.

I en besætning er identificeret 5 indsatsområder, der skal rette op på kritiske forhold over en periode på ca. 14 mdr.

De 5 indsatsområder er:

 • Smittebeskyttelse og immunitet
 • Sygdomme og behandlingsstrategi
 • Mælkefodring
 • Fodring generelt
 • Flytterutiner i stalden.

Foto: SEGES

Blandt tiltagene er: Øget mælketildeling, forlænget fravænningsperiode, tildeling af tempereret vand med druesukker ved indsættelse og fravænning, ekstra fodertrug i mellem-stald, bedre rengøring, bedre valsekvalitet af korn og optimering af foderplanerne.

Kan coccidiose forebygges?

I nogle besætninger er problemet med diarré forårsaget af coccidier så stort, at det er nødvendigt systematisk at behandle alle indsatte kalve i en periode. Denne strategi er ikke holdbar og bæredygtig, og det undersøges derfor i en besætning, hvilken effekt det giver at erstatte systematisk behandling med forebyggende tiltag mod coccidiose.

Tiltagene er:

 • Bedre rengøring af bokse før indsættelse med brænding som desinfektion
 • Daglig rengøring af sutteautomater og fodertrug
 • Proteinindhold i starterkraftfoder hæves fra
  17 til 19 pct. protein
 • Mere skånsom nedtrapning af mælkefodring.

Foto: Landbrugsmedierne

Fra indsættelse til slagtning bliver såvel tilvækst som sundhedstilstanden hos de deltagende kalve fulgt via gødningsprøver og vejninger.

 

Lavere belægningsgrad i mellem- og slutstald


Foto: Landbrugsmedierne

Kan en forbedring af tilvækst, sundhed og slagte-resultater økonomisk set kompensere for en ringere udnyttelse af stipladserne, når belægningsgraden i mellem- og slutstalde sænkes?

Det afprøves i en slagtekalvebesætning, hvor holdstørrelsen sænkes fra 40 til 30 kalve/hold. Det forventes, at den lavere belægningsgrad resulterer i øget daglig tilvækst, forbedret sundhed samt øget nettotilvækst og bedre EUROP-form klassificering.

 

 

Læs mere om projektet Fra kalv til krog

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 3, 2019

Sidst bekræftet: 08-02-2019 Oprettet: 08-02-2019 Revideret: 08-02-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent, slagtekalverådg

Mogens Vestergaard

HusdyrInnovation, Kødproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Kalveliv
12.10.18
De bedste slagtekalveproducenter er i mål med 650 g daglig nettotilvækst
På landsplan er der langt til L&F Kvægs mål om en gennemsnitlig daglig nettotilvækst på 650 g. Men nogle producenter er i m...
14.06.18
Kvægafgiftsfonden