Oprettet: 04-09-2013

Kløverkalibrering – KLYNGER 2013

Niels Bastian Kristensen, VFL, kvæg

Sidst bekræftet: 04-09-2014 Oprettet: 04-09-2013 Revideret: 04-09-2013

Forfatter

Kvæg
Dette projekt medfinansieres af ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet.