Oprettet: 28-08-2015
Revideret: 31-08-2015

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål 2015

Dias og bilag fra Temadagen den 1. september.

   

Perspektiver fra Discover Conference i USA om optimering af amino-syreforsyning set i relation til anbefalinger i NorFor
Konsulent Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES, Kvæg

Dias  Bilag

Græsblandingernes virkning på mælkeproduktionen 
Konsulent Betina Amdisen Røjen, SEGES, Kvæg

Dias Bilag

Goldkofodringens betydning for råmælken 
Specialestuderende Tanja Mejer og konsulent Niels B. Kristensen 

Dias Bilag

Grovfodertypens betydning for pillers opblanding i vommen ved separat tildeling af kraftfoder
Postdoc. Adam Christian Storm, Aarhus Universitet, Foulum 

Dias Bilag 

Produktionsrespons fra KMP-fuldfoder
Konsulent Niels Bastian Kristensen, SEGES, Kvæg

Dias Bilag 

Smagbarhed af kraftfodertyper og blandinger 
Ph.d.-stipendiat Marianne Johansen og seniorforsker Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, Foulum

Dias  Bilag 

Mælk uden soja 
Konsulent Betina Amdisen Røjen, SEGES, Kvæg

Dias Bilag

Produktionsrespons og økonomi i fodring med fedt 
Teamleder Rudolf Thøgersen og konsulent Nicolaj I. Nielsen, SEGES, Kvæg   

Dias Bilag 

Foderstrategi i relation til holdopdeling 
Konsulent Henrik Martinussen, specialestuderende Pernille L. Larsen og konsulent Niels B. Kristensen, SEGES, Kvæg 

Dias Bilag 
Aktuelt nyt 

Landskonsulent Ole Aaes, SEGES, Kvæg
Konsulent Niels B. Kristensen, SEGES, Kvæg 
Konsulent Finn Strudsholm, SEGES, Økologi

Dias
Dias
Dias 
 

 

Sidst bekræftet: 31-08-2015 Oprettet: 28-08-2015 Revideret: 31-08-2015

Forfatter

Kvæg
Ole Aaes

Af samme forfatter

Årsager til det høje fosforniveau i malkekøernes foderrationer
Fosforniveauet i malkekøernes foderration er steget kraftigt, især på grund af øget forbrug af rapsprodukter på bekostning ...
13.12.19
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget. Det gælder især for kvælstof og fosfor hos Jerseykøerne. Det betyder...
15.11.19
Mælkeydelsen stiger stærkt, men desværre stiger næringsstofudskillelsen mere
Når mælkeydelsen stiger, stiger mængden af næringsstoffer køerne udskiller også. Det betyder større krav til harmoniareal p...
15.11.19
Opdateret SEGES-vejledning om udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og...
29.10.19
Selenberiget gødning til græs
Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen, kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed...
28.08.19