Feedback Form

  

Oprettet: 03-09-2013

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål 2013

Bilag og dias fra Fodringsdagen, tirsdag den 3. september 2013 i Herning Kongrescenter.

       
  Using NorFor to balance for Amino Acids in lactating cows
Professor Glen Broderick, Broderick Nutrition & Research, LLC
Dias
 
 
       
  Proteinkvalitet og udnyttelse i græs og kløver
Seniorforsker Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, Foulum
Dias
Bilag
 
       
  Betydning af stivelseskilde og partikelstørrelse for stivelsesfordøjeligheden og AAT i NorFor
Innovationskonsulent Nicolaj I. Nielsen, AgroTech 
Dias
 
       
  FEM-værktøjet – baggrund og anvendelse
Seniorkonsulent Finn Strudsholm, AgroTech
Dias
 
       
  Strategies for improving protein efficiency in lactating cows
Professor Glen Broderick, Broderick Nutrition & Research, LLC
Dias
 
       
  Fuldfoder oven fra
Specialestuderende Rasmus Bygum Krarup 
Dias
 
       
  Håndtering af kvalitetsproblemer med rapskager
Specialkonsulent, teamleder Rudolf Thøgersen, VFL, Kvæg 
Dias
Bilag
 
       
  Perspektiver i anvendelse af drøvtyggermålinger
Erhvervs Ph.d. studerende Malene Byskov, VFL, Kvæg 
Dias
 
       
  AMS og fodring
Specialkonsulent Dorte Bossen, VFL, Kvæg 
Dias
Bilag
 
       
  Kløverkalibrering - KLYNGER 2013
Kvægbrugskonsulent Niels Bastian Kristensen  
Dias   
       
  Resultat fra forsøg med toxinbinder i praksis
Kvægbrugskonsulent Niels Bastian Kristensen 
Dias
 
       
  Undersøgelse af indholdet af sand i 1. slæt kløvergræsensilage
Landskonsulent Ole Aaes, VFL, Kvæg  
Dias   
       
  Frisk græs analyser kontra ensilage
Landskonsulent Ole Aaes, VFL, Kvæg 

Dias
Bilag

 
  CAB uden svovl-fortsættelse fra 2012
Kvægbrugskonsulent Niels Bastian Kristensen 
Dias
 
       
       
 


  

Sidst bekræftet: 21-08-2018 Oprettet: 03-09-2013 Revideret: 03-09-2013

Forfatter

Kvæg
Landskonsulent

Ole Aaes

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Selenberiget gødning til græs
Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen, kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed...
28.08.19
Styret vækst påvirker ikke kødkvægskviers reproduktion
Fødselstidspunkt, fravænningsalder og fodringsstrategi påvirker ikke kviers mulighed for at blive drægtige ved 14 mdr.
20.08.19
Tilladt at ammoniakbehandle halm i resten af 2019 i en lang række kommuner
Det ustabile vejr har nu udløst tilladelse til ammoniakbehandling af halm i de fleste kommuner. Kun Læsø og 9 kommuner i om...
20.08.19
Reglerne for ammoniakbehandling (ludning) af halm
Tilladelse til at ammoniakbehandle halm afhænger af antal nedbørsdage over en tre-ugers periode. Undtagelsen kan i år tidli...
13.08.19