Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-12-2016

KvægInfo - 2383

Oprettet: 18-12-2013

Praksisnær rådgivning motiverer og fastholder forandringer

I et projekt om energiudnyttelse hos malkekøer har VFL, Kvæg i 2013 brugt ”Praksisnær rådgivning” som metode til at sætte viden i arbejde.

Erfaringerne fra de to medvirkende DLBR-rådgivere er positive, fordi metoden fremmer erkendelse og motivation hos både landmand og medarbejdere.

På stedet, når tingene sker
Som princip går praksisnær rådgivning ud på, at rådgiveren støtter landmandens rolle som leder ved at vise, hvordan en ændring kan gennemføres og demonstrere, hvordan den virker. Samtidig er det vigtigt, at den praksisnære rådgiver er på stedet når tingene sker (fx når foderet blandes) og at han/hun følger tæt op både per telefon og gennem nye besøg på ejendommen. Når rådgiveren er langt mere med i de praktiske gøremål får han/hun samtidig et meget bedre grundlag for at foreslå forbedringer og effektiviseringer, som passer til hverdagen.

Visualisering og tæt opfølgning er nøgleværktøjer

  • I forbindelse med afslutningen af 2013-projektet har de to praksisnære rådgivere fra kontorerne Heden og Fjorden og LandboNord samlet deres erfaringer fra forløbet i en række punkter:
  • Værterne var meget motiverede for et forløb, som arbejdede med identificerede forbedringsuligheder
  • Det er vigtigt med konkrete og målbare mål som giver mening hos landmanden
  • Indsatser skal helst give synlige resultater på kort sigt
  • Visualisering er et stærkt virkemiddel (– fx at lave tre dynger fuldfoder med forskellig blandetid og læsse dem ud på gulvet i foderladen)
  • Økonomi og stigende ydelse er vigtige motiverende faktorer
  • Motivation til tiltag skal fastholdes ved at følge op per telefon og nye besøg
  • En praksisnær rådgiver bygger typisk en tæt tillid op, og det er derfor oplagt for landmanden at bruge den praksisnære rådgiver til flere nye problemstillinger.


Det aktuelle projekt havde fokus på energiudnyttelse, og det var også en erfaring, at hyppige EFK-opgørelser, som fulgte udviklingen i energiudnyttelse tæt, var meget motiverende.

Metoden kan være tabu
Omkring valget af Praksisnær rådgivning som metode, har rådgiverne også disse erfaringer:

  • En metode, som indebærer at skulle vise en landmand, hvordan ting gøres rigtigt, er et tabu for nogle landmænd og skal håndteres derefter
  • Metoden virker bedst hos den type af landmænd, som lærer bedst ved at få tingene vist.

I projektet betalte landmændene selv halvdelen af rådgiverens timeløn, for på den måde at sikre større engagement, gennemslagskraft og et aktivt samspil mellem landmand og rådgiver.

De medvirkende praksisnære rådgivere i projektet var Mikael Mortensen, Heden og Fjorden og Rene Rødkjær, LandboNord.

 

Sidst bekræftet: 18-12-2013 Oprettet: 18-12-2013 Revideret: 18-12-2013

Forfatter

Kvæg
Ulrik Toftegaard Jensen

Konsulent

Arne Munk

Økologi Innovation


Finn Strudsholm

Af samme forfatter

Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer
Økologiske virksomheder har siden 1. maj 2018 haft mulighed for at tilslutte sig et sæt af frivillige anbefalinger, hvor fo...
20.12.19
Stor forskel i levetid hos økologiske malkekøer
Den produktive levetid hos økologiske malkekøer er meget forskellig mellem besætninger og svinger fra to til fire malkeår p...
03.09.19
Amerikansk økomælk produceres uden antibiotika
En kalv eller ko, som har fået antibiotika, kan aldrig blive økologisk igen under det amerikanske regelsæt.
02.11.18
Tørken koster mælkeproducenterne i 2018
Både de konventionelle og økologiske mælkeproducenter rammes af tørken. Samtidig er der stor usikkerhed omkring indtjeninge...
11.10.18
Økologiske kalve på græs kræver særligt fokus om efteråret
Kalve og kvier over seks måneder skal som udgangspunkt være ude på græs indtil første november, når vejret, markens tilstan...
19.09.18