Oprettet: 23-04-2019

Ringe tilvækst 1-180 dage hæmmer kviens kønsmodning

Tilstækkelig forsyning med energi allerede i de første 56 dage af kalvens liv er afgørende for igangsætning af kønsmodning hos kvien.


Den tidlige fodring af kalven kan have langsigtede effekter på dyrets senere reproduktion. Derfor er det vigtigt at holde øje med tilvæksten. Her vejes kvierne.

Et af de hormoner, der spiller en betydelig rolle for, hvornår puberteten indtræder hos kvien, er vækstfaktoren IGF-1. Koncentrationen af IGF-1 er stærkt påvirket af foderniveauet, og reduceres i perioder, hvor der er fodringsmæssige begrænsninger. IGF-1 påvirker reproduktionsfunktionerne både via hjerne og æggestokke, og når dyrenes ernæringsmæssige behov er opfyldt, accelereres den reproduktionsmæssige udvikling helt naturligt.

Tilstækkelig forsyning med energi allerede i de første 56 dage af kalvens liv er derfor afgørende for igangsætning af kønsmodning hos kvien. Undersøgelser viser en statistisk sikker sammenhæng mellem en højere kropsvægt og krydshøjde hos 1 mdr. gamle kalve, og en efterfølgende lavere alder ved 1. inseminering og kælvning. Desuden er fundet, at køer, der havde en forsinket ægløsning i deres første laktation, også havde den laveste IGF-1 koncentration, som kvier i 6 mdrs. alderen. Den tidlige fodring af kalven kan således have langsigtede effekter på dyrets senere reproduktion.

Kviens tilvækst de første 12-13 mdr. skal sikre, at hun omkring det tidspunkt, har nået mindst 55 pct. af udvokset vægt. Kviens første brunst bør optræde mindst 6 uger før målet for start inseminering, for at sikre at hun har haft et par brunstcykler forud for 1. inseminering.

Læs også artiklen: Kvier – tilvækst og størrelse’ er et nyt værktøj i DMS

Og se filmen om det nye værktøj i DMS ’Kvier og tilvækst og størrelse


 

Sidst bekræftet: 23-04-2019 Oprettet: 23-04-2019 Revideret: 23-04-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Søs Ancker

Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.02.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.02.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
10.02.20
NorFor og DMS medregner nu effekten af staldsystem og gødningshåndtering ved beregning af mælkens klimaaftryk
Klimaberegningerne i NorFor er suppleret med effekten af staldsystem/gødningshåndtering. Beregningen af køernes metan produ...
04.02.20
Forblandinger og tilsætningsstoffer kræver HACCP-registrering af kvægbrug
Se oversigten over hvilke tilsætningsstoffer, foderblandinger mv. i kvægbruget, der kræver registrering som HACCP-landbrug.
28.01.20

Læs også