Feedback Form

  

Oprettet: 06-04-2018

Kødkvægssæd er populært

Stadig flere mælkeproducenter bruger kødkvægssæd til indkrydsning. Dansk Blåkvæg er fortsat det mest populære valg.


Krydsninger med Dansk Blåkvæg dominerer statistikken med 159.000 insemineringer på malkekøer.

Af:  Henrik Hansen Bonde, DLBR Slagtekalve 

Gennem de seneste år er brugen af kødkvægssæd til indkrydsning steget. Det var også tilfældet for 2017, hvor forbruget steg fra 188.000 til 193.000 insemineringer. Men hvor vi tidligere har set, at forbruget er fordoblet hvert år, ses nu en stagnerende tendens med et næsten uændret forbrug. Slagtekalveproducenterne kan dog fortsat forvente en svagt stigende tilgang af krydsningskalve til deres produktion ud fra en forventning om, at der, som året før, vil fødes omkring 90.000 krydsningskalve. Det er fortsat Dansk Blåkvæg, der dominerer statistikken med 159.000 insemineringer på malkekøer. De øvrige intensive racer er også godt med efterhånden – især Charolais fører an med 11.683 insemineringer, og Blonde d’ Aquitaine er lige i hælene med 5.492 insemineringer. En stigende del af sæden bliver hentet i udlandet, da det har været svært for Viking at skaffe avlsdyr af en tilstrækkelig høj kvalitet fra de små danske kødkvægspopulationer, som har lavere genetisk fremgang end de store udenlandske kødkvægspopulationer.

Figur 1: Udviklingen i brugen af kødracetyre til indkrydsning i malkekvægsbesætninger

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 7, 2018

 

 

Sidst bekræftet: 06-04-2018 Oprettet: 06-04-2018 Revideret: 06-04-2018

Kontakt

Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Forfatter

HusdyrInnovation