Oprettet: 07-02-2020

Parvis opstaldning gavner kalvene

For de fleste kræver det små ændringer af kalvebokse at leve op til hjertemærkningsordningen. Den gode nyhed er, at der er klare fordele ved parvis opstaldning.


Kalve, der går to og to sammen, har mindre nedgang i vægt ved fravænning. Foto: SEGES

For at leve op til Fødevareministeriets officielle dyrevelfærdsmærke, hjertemærket, skal kalvene være opstaldet to og to eller gruppevis, fra de er syv dage gamle. Det gælder også for de kalve, mælkeproducenten leverer til en slagtekalveproducent, der er med i mærkningsordningen.

Det er et krav, der for de fleste kræver nogle små justeringer af kalveboksene.

Kravet gælder dog først fra 31/12-2020.

Kalve sammen vokser mere

Kravet om parvis opstaldning af kalve er indført for at tilgodese kalvenes adfærdsmæssige behov. Det ligger nemlig i kalvenes natur, at de gerne vil være sammen med andre kalve.

Når man professionelt taler om dyrevelfærd, taler man om hensyn til 3 behov: Dyrenes fysiologiske behov, deres sundhedsmæssige behov og det adfærdsmæssige behov.

Og heldigvis er der fordele i at tilgodese kalvenes adfærdsmæssige behov og opstalde dem to og to. Undersøgelser viser nemlig, at kalve, der går sammen to og to, vokser op mod 130 g pr dag mere og æder ca. et kg kalvestarter mere pr. dag end kalve opstaldet enkeltvis. Desuden har kalve, der går to og to sammen, mindre nedgang i vægt ved fravænning, og de kan bedre omstille sig til nye omgivelser og nye artsfæller. Kalve, der går sammen med andre kalve, får altså også opfyldt deres fysiologiske og sociale behov i langt højere grad end enkeltvis opstaldede.

Nye muligheder for smittebeskyttelse

Men hvad så med smittebeskyttelsen? Kalve, der går sammen to og to, kan selvfølgelig smitte hinanden. Men samtidig bliver det muligt at lave effektive smittebarrierer til nabopar, da kravet om at kunne se og røre andre kalve er opfyldt ved parvis opstaldning. Det er dermed muligt at lave et mellemrum mellem parrene og dermed forhindre at fx diarré breder sig ned langs kalverækken.

Undgå at de sutter på hinanden

Der kan gøres en del for at forhindre, at kalvene sutter på navler eller i lysken på den anden kalv. Den uønskede adfærd er stærkest lige efter mælkefodringen og klinger derefter af indenfor de første ca. 20 min. Tilstrækkelig daglig mælkemængde nedsætter uønsket sutteadfærd. Giv mindst 3½-4 l mælk to gange dagligt og tjek også at tørstofkoncentrationen er mindst 130-150 g mælkepulver/l. Hvis de får mindre mælk, vil de sutte mere på inventar og på hinanden. Får de mælk af spand eller skål så se efter, at narresutterne er placeret tæt på, hvor de drikker. Der skal selvfølgelig være en til hver.

Ser du uønsket sutteadfærd på trods af rigtig mælkemængde kan det være en løsning at tildele mælken i pattespande. Naturligvis er der fordele og ulemper ved alle metoder, men netop pattespand har på mange bedrifter afhjulpet problemer med uønsket sutteadfærd. Og lad spanden hænge i mindst 20 minutter efter de har drukket op, så de opfylder suttebehovet på spanden og ikke på hinanden.

Alt i alt er parvis opstaldning bedre velfærd for kalve. Det kræver visse ændringer i indretning af kalvebokse og management, men kalvene skulle gerne kvittere for det ved bedre tilvækst og nemmere overgang til fast foder. 

På landbrugsinfo.dk kan du læse mere om at undgå urindrikning i artiklen Urindrikning og unormal sutteadfærd blandt kalve

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 3, 2020

 

 

 

Sidst bekræftet: 07-02-2020 Oprettet: 07-02-2020 Revideret: 07-02-2020

Kontakt

Specialkonsulent

Peter Raundal

Sundhed og produktion


Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Peter Raundal

Sundhed og produktion


Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 11 - 2020
Læs om: Sådan får I tid til den ekstra indsats; En ko knokler lige så hårdt som en Tour de France-rytter; Overskuelighed ge...
29.05.20
Opgørelse vedr. kodødelighed mv.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
20.05.20
Kodødelighed
20.05.20
Kodødelighed
20.05.20
Opgørelse vedr. kodødelighed mv.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
20.05.20