Feedback Form

  

Oprettet: 05-04-2017

Den rigtige sæbe og nye vaskerutiner fik has på kalvenes diarré

På godt halvanden måned er man på Østerbygård gået fra massive diarréproblemer til ingen, og den systematiske antibiotikabehandling er droppet.


Fodermester André med rene vand- og foderskåle. Der er 500 Jerseykøer på bedriften og ni ansatte. Foto: SEGES.

På Østerbygård ved Hovborg i Sønderjylland sloges man med diarré hos stort set alle kalvene. Derfor var systematisk behandling nødvendig, og kalvene fik konsekvent antibiotika, mens de gik i hytter.

”Men vi ville gerne reducere forbruget af antibiotika og have styr på problemet,” forklarer fodermesteren André, som sammen med driftslederen Christian og ejer Preben Vingborg har ansvaret for kalvene.

”Men hver gang vi forsøgte at stoppe med antibiotika, gik det galt igen,” fortæller han. For at løse problemet gennemgik de derfor besætningen med praktiserende dyrlæge Lene Jensen, Skovbjerg Dyrlægeteam, som i øjeblikket arbejder på et projekt om kalvediarré i samarbejde med SEGES. Lene Jensen gennemgik blandt andet råmælkshåndteringen, hygiejnen i kælvningsboksene og rutiner for udmugning, flytning af kalve samt hygiejneniveau i kalveboksene. Ud over hendes gennemgang havde besætningen desuden besøg af en desinfektionsrådgiver, som instruerede i korrekt rengøring og desinfektion.

”Med udgangspunkt i min gennemgang og desinfektionsrådgiverens besøg lagde vi en plan for, hvad der bør gøres hele vejen rundt,” fortæller Lene Jensen.

“Men vi blev også enige om, at Preben og hans team skulle prioritere, hvad der er realistisk at inddrage i hverdagen,” forklarer hun.

Ny sæbe og nye vaskerutiner

Der, hvor der virkelig kunne gøres en forskel, var ved ændring af vaskeprocedurer – og ikke mindst ændring af sæbe.

”Den sæbe, som vi brugte, viste sig at være forkert,” fortæller André. Og Lene Jensen forklarer, at pH var for lav, og at der ikke var tensider i.

”Til rengøring af kalvehytter og kalveudstyr skal sæbens pH være 10-11, og der skal være tensider i. Tensiderne fjerner både fedt og protein, som bakterierne kan leve i. Sæbe med syre tager primært kalk og mineraler,” forklarer hun.

Sæben blev derfor skiftet ud, og vaskeprocedurerne på Østerbygård ændret og lagt i faste rammer.

”Tidligere mugede vi ud og vaskede kalvehytterne og -boksene. Men vi brugte ikke sæbe, og vi brugte ikke brænder. Det gør vi nu,” fortæller André. Efter udmugning vaskes gulvet med sæbe, og efterfølgende brændes det med en gasbrænder, hvilket især er effektivt mod coccidier og cryptosporidier. Så sættes den rene hytte ind på brændt gulv, og det hele desinficeres. Boksene vaskes med vand og sæbe, overfladerne brændes og til sidst desinficeres. Vandskålene vaskes med sæbe hver dag og desinficeres efterfølgende med klor. Plastikskålene til kraftfoderet får samme tur hver tredje dag. Det er ikke den samme medarbejder, som hver dag står for vask og desinfektion. Men André eller Preben foretager altid kontrol af kalvehytter og skåle efterfølgende.

Hurtig effekt

Indsatsen på Østerbygård mod kalvenes diarré gik i gang kort før jul. I midten af januar var alle vaskerutinerne kørt ind, og de nye kalve blev indsat i rene bokse, og den systematiske antibiotikabehandling blev stoppet. Effekten har hurtigt vist sig.

”Vores problem med kalvediarré er stort set løst,” forklarer André. Den seneste opgørelse for bedriften viser da også, at der ikke er behandlet en eneste kalv i februar måned, og ingen kalve er døde siden november måned.

Relaterede links:
Accepter ikke diarré hos kalvene
Stil krav til din rådgiver - forebyg kalvediarré
Lille indsats med stor effekt på diarré hos kalvene 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 7, 2017.

 

Sidst bekræftet: 05-04-2017 Oprettet: 05-04-2017 Revideret: 05-04-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

KvægNyt nr. 12 - 2018
Læs bl.a. om: Fosforfælden i afgasset gylle; Om få år kan vi lave superkalve; Giv malkestalden lidt kærlighed
15.06.18
Giv malkestalden lidt kærlighed
God yversundhed kræver bl.a. en tiptop malkestald. Men mange steder er den trist, slidt og mørk. Det kan ordnes med god org...
15.06.18
Luk stalddøren op i ferieperioden
En rundtur på gården og en snak med landmanden er det, der skaber størst forståelse for vores produktion. På Lemvigegnen åb...
15.06.18
Mælkekvalitetsrådgivernes råd i sommervarmen
Hver dag kører SEGES’ kvalitetsrådgivere rundt til mælkeproducenter og tager hånd om problemer og udfordringer med mælkekva...
11.06.18
Film – God pasning og fodring af slagtekalvene
Ny film fra SEGES viser best practice for pasning og fodring af slagtekalve fra indsættelse til slagt.
06.06.18
Kvægafgiftsfonden