Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-10-2013

KvægInfo - 1914

Oprettet: 29-10-2008

Mindre stress hos amme-tante-kalve fravænnet i to trin

 


I en økologisk malkekvægsbesætning i Sverige har forskere undersøgt to forskellige metoder til at fravænne kalve fra deres amme-tante. Fravænning i to trin, hvor kalven først vænnes fra mælken og senere adskilles fra koen, viste sig at være mindre stressende, end når diemulighed og ko forsvinder på én gang.

 

Formålet med forsøget var at undersøge, om konsekvenserne ved fravænning - at blive vænnet fra mælken og adskilt fra koen - er mindre stressende for en kalv, når processen opdeles i to trin frem for at ske på én gang.

Fravænningsmetoderne
Tolv grupper, hver bestående af én ko og fire kalve, blev dannet da kalvene var én uge gamle. Kalvene blev forhindret i at die fra 10 ugers alderen - i seks af grupperne ved at kalvene fysisk blev taget fra koen (kontrol-kalve), mens kalvene i de øvrige seks grupper blev hindret i at die med en "næseflap", men først adskilt fra koen to uger senere dvs. ved 12 ugers alderen (to-trins-kalve).

Køer og kalve var af malkekvægracerne Svensk Rød og Svensk Holstein.

Kalve bliver mindre stressende, når fravænningen foregår i to trin, dvs.
først at undvære mælken og først senere også koen. Foto: Carlos Hernandez

Kalv udstyret med "næseflap", så den er
forhindret i at die hos koen.
Foto: Carlos Hernandez

Kalvenes adfærd og hjertefrekvens blev registreret og stresshormonet cortisol blev målt i spytprøver efter at kalvene var blevet adskilt fra koen eller forsynet med "næseflap" (10 ugers alder), samt for "to-trins-kalve" efter adskillelsen fra koen.

Forskerne konkluderer, at to-trins-fravænningsmodellen anvendt ved 10 ugers alderen reducerer både den adfærdsmæssige samt den fysiologiske reaktion hos malkekvægskalve sammenlignet kalve, som tages fra mælk og ko på én gang ved denne alder.

Du kan læse den engelske videnskabelige artikel her nnn

 

Sidst bekræftet: 29-10-2008 Oprettet: 29-10-2008 Revideret: 29-10-2008

Forfatter

Kvæg
Margit Bak Jensen

Af samme forfatter

Succes med mælkefodringsautomater
Succes med mælkefodringsautomater sikres bedst ved at tildele kalvene en forholdsvis høj mælkemængde i få portioner og ved ...
22.05.08