Feedback Form

  

Oprettet: 02-11-2018

Køer med lav kælvningsalder har højere livstidsproduktion

Livstidsydelsen kan formentlig øges med ca. 5 pct. ved at sænke kælvningsalderen fra 27 til under 24 måneder

En ny undersøgelse viser, at der er en stærk sammenhæng mellem alderen ved første kælvning og livstidsydelsen af kg fedt+protein hos Holsteinkøer. I figuren er livstidsydelsen vist for kvier, der kælver mellem 21 og over 32 måneder gamle, livstidsydelsen er vist i forhold til kvier med en kælvningsalder på 27 måneder.

Resultaterne viser, at livstidsydelsen falder med stigende kælvningsalder. Kvier, der kælver 21-23 måneder gamle, havde således 100-120 kg højere ydelse af fedt+protein end kvier, der kælver 27 måneder gamle. Hvis kælvningsalderen overstiger 30 måneder, ses en kraftig negativ effekt for livstidsydelsen.

Der kan være flere årsager til, at kvier med høj kælvningsalder har lavere livstidsydelse. Det kunne eksempelvis være manglende tilvækst eller sygdom i opdrætsperioden – skavanker, som følger kvien, når den bliver ko. Resultaterne viser, at man sandsynligvis kan øge livstidsydelsen med ca. 5 pct. ved at sænke kælvningsalderen fra 27 til under 24 måneder gennem bedre pasning og management.

Forskelle i livstidsproduktionen, der er målt som kg fedt+protein, afhængig af alderen ved første kælvning. Dataanalysen er baseret på 345.000 Holsteinkøer født i perioden 2004 til 2007.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 20, 2018

Sidst bekræftet: 02-11-2018 Oprettet: 02-11-2018 Revideret: 02-11-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Konsulent

Rasmus Skovgaard Stephansen

HusdyrInnovation, Avlsværdivurdering, kvæg


Studentermedhjælper

Kresten Johansen

HusdyrInnovation, Avlsværdivurdering, kvæg


Af samme forfatter

Opdatering af afregningsmodulet i DMS for prissætningen af kryds-ningskalvene
DMS afregningsmodulet for krydsningskalve opdateres med nye prisforudsætninger. Opdateringen betyder, at tillægget for kalv...
11.01.19
Prissætning af krydsningskalve opjusteres i DMS
Værdien af krydsningskalve efter kødkvægstyre er steget. Derfor opjusteres prissætningen i afregningsmodulet i DMS pr. 15. ...
11.01.19
Højere NTM resulterer i større livstidsproduktion for Jersey køer
Den bedste halvdel af Jersey køer, opdelt på NTM, producerede 230 kg fedt+protein og 2.144 kg mælk mere i levetiden, sammen...
08.11.18
Holstein køer med højt NTM har højere livstidsproduktion
Køer med højst NTM producere 200-300 kg mere fedt + protein i deres livstid sammenlignet med køer med lavest NTM. Gruppen m...
08.11.18
RDM køer med højt NTM har højere livstidsproduktion
Køer med højst NTM producere 200 kg mere fedt + protein i deres livstid sammenlignet med køer med lavest NTM. Gruppen med h...
08.11.18