Feedback Form

  

Oprettet: 15-05-2018

Pas endnu bedre på køerne om sommeren

Sommeren står for døren og med den også højere risiko for dødsfald blandt køerne. Noget kunne tyde på, at de dør som følge af yverbetændelse – og ferie.

 
Varmestress gør koen mindre modstandsdygtig, og det giver sig bl.a. udslag i stigende celletal og øget risiko for akut yverbetændelse

Den danske sommer kan nemt blive for varm og fugtig for køerne. Derfor er det også god skik at træffe de sædvanlige foranstaltninger til at imødegå varmestress. Men der skal også holdes ekstra godt øje med de helt akutte yverbetændelser.

Data fra kvægdatabasen for 2016 og 2017 viser, at andelen af køer, der dør som følge af yverbetændelse stiger fra ca. 8 pct. i vinterhalvåret til 13 pct. i sommerhalvåret (se figur 1). Hvad er forklaringen på det?


Figur 1.

Varmestress kan være noget af den. Allerede ved 20 grader og høj luftfugtighed stiger risikoen for varmestress og dermed ydelsestab. Samtidig bliver koen mindre modstandsdygtig, og det giver sig udslag i et stigende celletal og altså også en øget risiko for akut yverbetændelse, som i værste fald kan føre til koens død. En anden risikofaktor, som varmen fører med sig, at miljøbakterier vokser godt i varmen – og det giver et større infektionspres på yveret. Et pres som især nykælvere og højtydende køer har problemer med at modstå.

Ferie er farligt

Med sommer og varme følger heldigvis også ferie. Men i ferieperioden er der også tit mindre bemanding - eller ferieafløser på, som ikke kender besætningen så godt. Dermed bliver opsynet med den enkelte ko mindre, så der er større risiko for, at en akut yverbetændelse opdages for sent. For at undgå flere døde køer om sommeren er der altså god grund til at undgå varmestress, optimere båse- og malkehygiejne og være ekstra opmærksom på de tidlige tegn på yverbetændelse.

Ifølge Kvægdatabasen er der meget lidt udsving i de øvrige afgangsårsager (se figur). Registreringsgraden er også nogenlunde ens for de to perioder. Der er registreret en afgangsårsag for ca. 48 % af de døde køer i begge perioder. Så selvom der kan være nogen usikkerhed forbundet med afgangsårsager, må stigningen i døde køer som følge af yverbetændelse anses som værende reel.

Det skal du gøre

  • Undgå varmestress
  • Optimer båse- og malkehygiejne
  • Være ekstra opmærksom på de tidlige tegn på yverbetændelse
Sidst bekræftet: 15-05-2018 Oprettet: 15-05-2018 Revideret: 15-05-2018