Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2019

  

Oprettet: 09-08-2019

IFCN spår positive takter for den globale mælkeproduktion de næste 20 år

Mælkeproduktionen på verdensplan ventes at stige med 45 pct. frem til 2040 og imødekommes af en øget efterspørgsel. Mejeriprodukter vil klare sig fint i konkurrencen med alternativer til mælk, men sektoren er nødt til at udvikle sig.

Produktionen af mælk er de seneste 20 år steget med 63 pct. på verdensplan. Det årlige forbrug pr. person ligger i gennemsnit på 116,5 kg mælk, hvilket svarer til en stigning på 26 pct. i samme periode. Ser man på forbruget i Danmark, ligger vi i den høje ende med ca. 500 kg mælk pr. person. Det er dog faldende. Tallene stammer fra IFCN, som er et forskningsnetværk for økonomer og eksperter inden for mælkeproduktion. Netværket arbejder med sektorudvikling, landbrugsøkonomiske analyser og forskningsmetoder.

Men hvordan ser IFCN så på, hvordan markedet for mælk vil udvikle sig de næste 20 år? Det fik man et bud på ved den årlige IFCN-konference i Berlin for nylig. Her lød forventningen, at mælkeproduktionen vil stige med 45 pct. frem til 2040, og at den globale handel med mejeriprodukter næsten vil fordobles. Efterspørgslen vil være drevet af en befolkningstilvækst på 23 pct. og en stigning i efterspørgsel pr. indbygger på 20 pct.

Mælken overlever fint alternativer

Specielle typer af mælk og plantebaserede drikke-produkter vinder popularitet – især i den vestlige verden, hvor forbrugere kræver nye typer af “mælk”. De velprøvede ernæringsmæssige fordele ved mælk fra køer er til gengæld mindre i fokus. Ser man på konkurrencen fra plantebaserede og andre alternative former for ”mælk”, forventer IFCN imidlertid, at mejeriprodukter vil klare sig fint. Salget af plantebaserede drikkevarer vokser ganske vist hurtigt både i værdi og volumen, men indtil videre har produkterne en lille markedsandel. I 2018 repræsenterede plantebaserede drikkevarer 4 pct. af salget af komælk. Og selvom alternative former for ”mælk” vinder frem, viser IFCN’s analyser, at mælk og mejeriprodukter har en fremtid. Ikke desto mindre er mælkesektoren nødt til at udvikle sig og gøre en seriøs indsats for at efterleve fremtidens behov fra forbrugerne, lød budskabet på konferencen.

IFCN arbejder med følgende tre hovedtyper af alternativ mælk:

  • Alternative produkter fra forskellige kilder: Plantebaseret mælk, syntetisk mælk og ost osv.
  • Mælkeprodukter med speciel landbrugspraksis og tilgang til markedet: Økologiske, bio-dynamiske, lokalt producerede, GMO-fri osv.
  • Mejeriprodukter med ændret sammensætning via tiltag i produktion eller forarbejdning: Ændringer i den rå mælk via fodring, avl m.m., laktosefri mælk osv.

IFCN’s konklusion for specielle og alternative typer af mælk er, at differentiering af mælk tilføjer og skaber merværdi. Økologisk og lokal mælk værdsættes af forbrugerne som specialmælk, og forbrugerne ønsker at støtte deres lokale område og kende kilden til produkterne. Samtidig er deres efterspørgsel drevet af ønsket om at beskytte miljø og dyr. Og følelsesmæssige historier berører forbrugerne mere end fakta. Derfor er det på langt sigt vigtigt at markedsføre reelle værditilvækstprodukter med effektive kampagner og enkle beskeder, lyder budskabet.


Figuren viser ændring i mælkeproduktionen de seneste 20 år. Tallene viser ændringen i produktion i millioner tons EKM siden 1998. De røde lande har haft en faldende produktion, og de grønne har haft en stigende produktion.

Læs mere om IFCNs budskaber om fremtidens mælkeproduktion her

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 14, 2019

Sidst bekræftet: 09-08-2019 Oprettet: 09-08-2019 Revideret: 09-08-2019

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Konsulent

Morten Nyland Christensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Danske lønomkostninger er høje, men arbejdsomkostninger pr. EKM er konkurrencedygtige i europæisk sammenhæng
Arbejdskraft og lønomkostninger er ofte et af de parametre, der diskuteres i landbruget. Har vi råd til at betale for kvali...
03.12.19
Totaløkonomi for mælkeproducenter
Samlet set er regnskabsresultaterne for 2018 fornuftige trods tørken. I gennemsnit dækker driftsresultatet knapt ejerløn og...
09.10.19
Totaløkonomi foderroer
Økonomien i at dyrke roer til foder er analyseret i perioden 2014-2018 på baggrund af 227 årsrapporter i regnskabsdatabasen...
28.08.19
Business Check Kvæg, Svin og Planteproduktion 2018 er på gaden
Få overblik over resultaterne i de forskellige driftsgrene og brug Fraktilanalysen og Business Check-regnearket til at udpe...
16.08.19
IFCN-konference 2019 – Changing dairy world: 2000-2020-2040
SEGES deltog i den 20. IFCN-konference i Berlin, hvor den globale mælkeproduktion blev analyseret. Temaerne var mælkeproduk...
26.07.19