Feedback Form

  

Oprettet: 09-03-2018

Kvægkongres: Det mener deltagerne om kongressen

Foreløbige tal på kongresevalueringen


Husk, at du kan finde dias-shows, bilag og videoer fra kongressen på www.kvægkongres.dk

I skrivende stund har knap 600 deltagere besvaret den elektroniske evaluering, som blev sendt ud umiddelbart efter kongressen. Den viser overordnet stor tilfredshed med kongressen som helhed. 27 pct. var meget tilfredse, 60 pct. var tilfredse, mens 10 pct. hverken var tilfredse eller utilfredse. På spørgsmålet om, hvad deltagerne mente om brugerbetalingen, har 42 pct. svaret, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse, mens 47 pct. hverken er tilfredse eller utilfredse. 2 pct. er meget utilfredse. Det vælger vi samlet set at tolke som rigtig fin

accept af brugerbetaling på kongressen. Spørger man til oplevelsen af den elektroniske tilmelding, var 82 pct. meget tilfredse eller tilfredse, mens 5 pct. var utilfredse. De 5 pct. sammen med de mange kommentarer viser os, at der er flere steder, hvor vi kan justere og forbedre tilmeldingen.

Ud over de generelle spørgsmål om kongressen blev man også bedt om at evaluere de enkelte indlæg, man havde deltaget i. Tilsammen giver svarene og de mange bemærkninger os et godt grundlag for at gøre næste års kongres endnu bedre.

Mere kongres

Husk, at du kan finde dias-shows, bilag og videoer fra kongressen på www.kvægkongres.dk

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 5, 2018

Sidst bekræftet: 09-03-2018 Oprettet: 09-03-2018 Revideret: 09-03-2018

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

KvægNyt nr. 12 - 2018
Læs bl.a. om: Fosforfælden i afgasset gylle; Om få år kan vi lave superkalve; Giv malkestalden lidt kærlighed
15.06.18
Giv malkestalden lidt kærlighed
God yversundhed kræver bl.a. en tiptop malkestald. Men mange steder er den trist, slidt og mørk. Det kan ordnes med god org...
15.06.18
Luk stalddøren op i ferieperioden
En rundtur på gården og en snak med landmanden er det, der skaber størst forståelse for vores produktion. På Lemvigegnen åb...
15.06.18
Mælkekvalitetsrådgivernes råd i sommervarmen
Hver dag kører SEGES’ kvalitetsrådgivere rundt til mælkeproducenter og tager hånd om problemer og udfordringer med mælkekva...
11.06.18
Film – God pasning og fodring af slagtekalvene
Ny film fra SEGES viser best practice for pasning og fodring af slagtekalve fra indsættelse til slagt.
06.06.18