Feedback Form

  

Oprettet: 09-03-2018

Kvægkongres: Det mener deltagerne om kongressen

Foreløbige tal på kongresevalueringen


Husk, at du kan finde dias-shows, bilag og videoer fra kongressen på www.kvægkongres.dk

I skrivende stund har knap 600 deltagere besvaret den elektroniske evaluering, som blev sendt ud umiddelbart efter kongressen. Den viser overordnet stor tilfredshed med kongressen som helhed. 27 pct. var meget tilfredse, 60 pct. var tilfredse, mens 10 pct. hverken var tilfredse eller utilfredse. På spørgsmålet om, hvad deltagerne mente om brugerbetalingen, har 42 pct. svaret, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse, mens 47 pct. hverken er tilfredse eller utilfredse. 2 pct. er meget utilfredse. Det vælger vi samlet set at tolke som rigtig fin

accept af brugerbetaling på kongressen. Spørger man til oplevelsen af den elektroniske tilmelding, var 82 pct. meget tilfredse eller tilfredse, mens 5 pct. var utilfredse. De 5 pct. sammen med de mange kommentarer viser os, at der er flere steder, hvor vi kan justere og forbedre tilmeldingen.

Ud over de generelle spørgsmål om kongressen blev man også bedt om at evaluere de enkelte indlæg, man havde deltaget i. Tilsammen giver svarene og de mange bemærkninger os et godt grundlag for at gøre næste års kongres endnu bedre.

Mere kongres

Husk, at du kan finde dias-shows, bilag og videoer fra kongressen på www.kvægkongres.dk

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 5, 2018

Sidst bekræftet: 09-03-2018 Oprettet: 09-03-2018 Revideret: 09-03-2018

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Film: Speed malkningen op
Tre små film fra SEGES viser, hvordan du kan gøre malkningen mere effektiv ved at optimere på hhv. køerne, indretning af ma...
13.03.18
Film: Bedre mælkekvalitet – rene klude med vaskestrips
Rene malkeklude er afgørende for yversundheden. Tjek at de vaskes ved den ønskede temperatur med vaskestrips
12.03.18
Kvægkongres: Tag kampen op om mælken
Arla har taget kampen op mod den trend, der taler mælken ned og sænker efterspørgslen. Men mælkeproducenterne skal ind i ka...
09.03.18
Kvægkongres: Sandheden er ikke særlig smitsom
Kampen om opmærksomhed er med til at fylde mediebilledet med fordrejede sandheder. Hold jer til sandheden – men overrask g...
09.03.18
Kvægkongres: Gruppeopdeling af køer giver effektiv malkning
Amerikanske Lloyd Holterman malker 1.008 køer i en 2x12 malkestald. Det lader sig kun gøre med skarp gruppeopdeling efter ...
09.03.18