Feedback Form

  

Oprettet: 09-03-2018

Kvægkongres: Det mener deltagerne om kongressen

Foreløbige tal på kongresevalueringen


Husk, at du kan finde dias-shows, bilag og videoer fra kongressen på www.kvægkongres.dk

I skrivende stund har knap 600 deltagere besvaret den elektroniske evaluering, som blev sendt ud umiddelbart efter kongressen. Den viser overordnet stor tilfredshed med kongressen som helhed. 27 pct. var meget tilfredse, 60 pct. var tilfredse, mens 10 pct. hverken var tilfredse eller utilfredse. På spørgsmålet om, hvad deltagerne mente om brugerbetalingen, har 42 pct. svaret, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse, mens 47 pct. hverken er tilfredse eller utilfredse. 2 pct. er meget utilfredse. Det vælger vi samlet set at tolke som rigtig fin

accept af brugerbetaling på kongressen. Spørger man til oplevelsen af den elektroniske tilmelding, var 82 pct. meget tilfredse eller tilfredse, mens 5 pct. var utilfredse. De 5 pct. sammen med de mange kommentarer viser os, at der er flere steder, hvor vi kan justere og forbedre tilmeldingen.

Ud over de generelle spørgsmål om kongressen blev man også bedt om at evaluere de enkelte indlæg, man havde deltaget i. Tilsammen giver svarene og de mange bemærkninger os et godt grundlag for at gøre næste års kongres endnu bedre.

Mere kongres

Husk, at du kan finde dias-shows, bilag og videoer fra kongressen på www.kvægkongres.dk

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 5, 2018

Sidst bekræftet: 09-03-2018 Oprettet: 09-03-2018 Revideret: 09-03-2018

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Video: Inventar og velfærd i kostalden
Korrekt placering af inventaret i stalden er vigtigt for dyrenes velfærd. Ny video fra SEGES sætter spot på nogle af de teg...
10.12.18
Giv den syge ko bedre mulighed for at blive helbredt
Oversigt over ansvar, observationer og handlinger, der afkorter tiden for sygdomsforløb
04.12.18
Slut med aflivning af økologiske spædekalve
Fra 1. januar må økologerne ikke længere aflive spædkalve.
30.11.18
Kvægnyt nr. 22 - 2018
Læs bl. om: Køer kan nøjes med 25% tørstof fra grovfoder. Hvordan bøffen er produceret vejer tungere i klimaregnskabet end ...
30.11.18
Valg til L&F, Kvægs bestyrelse
På kvægkongressen i februar afholdes valg til L&F Kvægs bestyrelse. Kandidater kan indstilles nu.
30.11.18