Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-03-2019

  

Oprettet: 09-03-2018

Kvægkongres: Opmærksomhed på tankvagten rummer stort potentiale

I 2018 vil Arla hjælpe mælkeproducenterne til at være mere opmærksomme på deres tankvagt. Der kan spares mange penge, hvis man hurtigt agerer på de forskellige alarmtyper

Hvert år modtager mellem 20 og 25 danske mælkeproducenter en kedelig opringning fra Arla. Den mælk, de netop har leveret, har ikke været tilstrækkelig kølet, så den skal kasseres, og Arla vil rejse krav om at få dækket udgifter til transport og håndtering af den øvrige mælk, der er blevet ødelagt i mælkebilen. Med den aktuelle mælkepris svarer det til ca. 90.000 kr. Sådan har det været op til i dag, men Arla har sat det som mål, at det skal være slut fra 2018.

Vejen til målet er at fokusere på de tankvagter, som allerede findes hos de fleste mælkeproducenter. Tankvagten er en computerenhed, der registrerer og logger forholdene under kølingen af mælken og under rengøring af mælkekøletanken. Den registrerer også, om der tidligere er afgivet alarm vedrørende køling og rengøring.

Sådan fortæller seniorspecialist i Arla Medlemsservice Jesper Bo Petersen.

”Vi har i 11 år haft det som krav, at mælkekøletanke, som er produceret efter 2007, skal have en tankvagt. Jeg vil tro, at vi nu er oppe på, at halvdelen af de mælkeproducenter, som leverer til os har en velfungerende tankvagt. Desværre er det meget få procent af landmændene, som virkelig er opmærksom på tankvagten.”

Man bør faktisk græde over spildt mælk

Ifølge Jesper Bo Petersen er tankvagten særligt god til at gøre opmærksom på, hvis køleanlægget svigter, og mælken dermed bliver for varm, og indholdet af bakterier i mælken skyder i vejret. Hvis landmanden ikke når at reagere eller overser en alarm, bliver mælken så dårlig, at Arla ikke kan bruge den.

”Helt galt går det, hvis chaufføren når at fylde den dårlige mælk på tankbilen, så vi må kassere det hele. Så er hele vores arbejde, og selvfølgelig også mælken spildt, og det er der kun én til at betale for, og det landmanden. Det vil vi gerne undgå fremover.”

Chaufførerne skoles i at tjekke data

Arla sætter i 2018 større fokus på, at chaufføren gennemgår tankvagtens muligheder med landmanden. Chaufførerne bliver skolet til at aflæse tankalarmen ved hver afhentning.

”Vores chauffører kan dermed træffe en beslutning på stedet, hvis mælken har været for varm. Dermed kan vi hjælpe landmændene til, at vi ikke kører afsted med dårlig mælk,” forklarer Jesper Bo Petersen, der fortæller, at mange tankalarmer kan gøre opmærksom på hændelser gennem sms til landmandens telefon.

Det er fortsat landmandens ansvar, at der leveres mælk af god kvalitet, og Jesper Bo Petersen råder derfor til, at man sætter sig ind i tankvagten og dermed sikrer sig, at systemet eksempelvis er indstillet til at give besked til de medarbejdere, som opholder sig mest på gården.

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 5, 2018

Sidst bekræftet: 09-03-2018 Oprettet: 09-03-2018 Revideret: 09-03-2018

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Martin Stoltenberg Hansen

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

KVÆLSTOFPROGNOSEN 2019
KVÆLSTOFPROGNOSEN: 10.000 TONS MINDRE SKAL TILFØRES Kvælstofprognosen fra Landbrugsstyrelsen viser, at der 15 kg kvælstof ...
21.03.19
Gå ikke i vårbyg-panik
Vårbyg-panik i rekordvåd marts?🌧
21.03.19
Indtryk fra nylig workshop om præcisionsjordbrug og digitalisering: "Jeg er meget mere landmand, når jeg anvender data"
Mulighederne inden for præcisionsjordbrug blev i Horsens debatteret af ca. 120 landmænd, konsulenter, forskere og repræsent...
20.12.18
Vækstkurver til planteavleren - inspiration fra Belgien
En belgisk forsker med speciale i at anvende satellitbilleder til at beregne vækstkurver gæstede en SEGES-workshop i midten...
18.12.18
Mød Nikolaj Dalsgaard og Andreas Barsøe
Nikolaj Dalsgaard og Andreas Barsøe er venner og driver to selskaber ved Haderslev. De lejer bygninger og forpagter jorden ...
05.12.18