Feedback Form

  

Oprettet: 07-02-2014

Kvægs Strategi 2018

Kvægs strategi for 2018 er nu finpudset og tilgængelig på nettet i en endelig version. Men hvorfor har den fokus på vækst i en tid med vanskelig adgang til finansiering?

Allerede i oktober måned kunne kvægbrugerne høre om Videncentret for Landbrug, Kvægs Strategi 2018 på regionsmøderne. Efterfølgende er strategien blevet finpudset, og der er bl.a. indarbejdet kommentarer fra møderne. Men den helt overordnede vision er fortsat ‘En lønsom, bæredygtig, ressourceeffektiv og international konkurrencedygtig mælke- og oksekødsproduktion i Danmark, hvor produktionen af mælk er steget til 6 mia. kilo og hvor produktionen af oksekød er steget med 20 pct. i 2020’.

Flere kvægbrugere har, efter at have hørt og læst om den nye strategi, bl.a. reageret på, at strategien har fokus på ydelse frem for dækningsbidrag og om, hvorvidt det er rimeligt at have fokus på vækst i en situation med vanskelig adgang til finansiering. Til det svarer formand for L&F, Kvæg, Peder Philipp:

“Ydelse og dækningsbidrag hører jo sammen. En høj ydelse er naturligvis ikke lig med en god økonomi, men det er en forudsætning for en god økonomi. Det samme gælder målene i strategien for tilvækst,” forklarer han.

”Og hvad angår fokus på vækst, så skal vi naturligvis først og fremmest arbejde for en god og forbedret økonomi på bedrifterne. Men strategien skal også signalere, hvad det er for en retning, vi skal gå i efter krisen, og her er det vigtigt, at vi som erhverv sender et signal om, at hvis de langsigtede vilkår og rammer er der, så er vi også parate til vækst. Vi er nødt til at skabe konkurrenceevne i Danmark, så vi kan udnytte vækstpotentialet i Asien. Ellers kører det tog uden om os,” lyder det fra formanden.

På spørgsmålet om hvilken relevans strategien har for den enkelte kvægbruger og det daglige arbejde i stalden, lyder svaret fra Peder Philipp:

“Som sagt handler det først og fremmest om at forbedre økonomien på bedrifterne. Og den skal for størstedelen leveres af kvægbrugerne selv – bl.a. ved at have de rigtige rutiner og udnytte de rammer, man har, optimalt,” forklarer Peder Philipp.

Find L&F, Kvægs Strategi 2018 på www.landbrugsinfo.dk/kvaeg. En trykt version vil blive uddelt på kongressen.

Strategien kan læses i nær fremtid på LandbrugsInfo.

 

Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 3 – 2014

Sidst bekræftet: 23-01-2019 Oprettet: 07-02-2014 Revideret: 07-02-2014

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Tesco forlanger parvis opstaldning af kalve
Den seneste forskning om opstaldning af kalve har fået supermarkedskæden Tesco til at forlange par- eller gruppevis opstald...
04.10.19
Nu ved jeg at køer har en megalang tunge
At køer selv går ind i en stor maskine og bliver malket var nyt for københavnerpigerne Nanna og Silja, der i forbindelse me...
04.10.19
Kvægnyt nr. 18 - 2019
Nu ved jeg køerne har megalange tunger; Driv forretning som Mærsk; Høj kodødelighed i sommeren 2019 ......
04.10.19
Et, to og tre hjerter til okse-, kalvekød og mejeriprodukter
Dyrevelfærdsmærket udvides til også at omfatte okse- kalvekød og mejeriprodukter. Ordningen forventes at træde i kraft 1. j...
20.09.19
Kvægnyt nr. 17 - 2019
Her taler vi allesammen dansk; Vand giver liv til naturen og bedriften; m.m.
20.09.19