Oprettet: 24-05-2019

48 spørgsmål - indenfor 48 timer

Sådan kommer din udenlandske medarbejder bedst fra start.

Formålet med de 48 spørgsmål er at give din nye udenlandske medarbejder den bedst mulige start, ikke kun på arbejdspladsen, men også i det danske samfund.

De 48 spørgsmål fungerer som en tjekliste for dig som arbejdsgiver, hvilket er en hjælp, da der er meget der skal ordnes, når der kommer en ny medarbejder, og derfor er der risiko for, at noget bliver glemt, hvilket kan skabe konflikt senere. De 48 spørgsmål er dermed også med til at åbne op for dialog, fordi de åbner op for spørgsmål og tanker, både fra arbejdsgiveren og fra medarbejderen, og dermed er risikoen for mulige konflikter mindsket.

Tag snakken med den nye medarbejder indenfor de første 48 timer, så er alt snakket igennem, og I kan koncentrere jer om at introduceret arbejdsrutinerne og det forstående arbejde.

Print de 48 spørgsmål som ligger som pdf i ovenstående link.

Sidst bekræftet: 24-05-2019 Oprettet: 24-05-2019 Revideret: 24-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Af samme forfatter

What is the improvement board and stand-up meetings?
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5...
18.09.19
What is Lean?
Lean is about creating more value by using fewer resources. Lean means “slim” and aims to increase productivity through eff...
18.09.19
Sådan får du nye medarbejdere godt fra start
Som nyansat er der meget at lære. Derfor er det vigtigt, at du som leder sikrer en god og effektiv op-start af nye medarbej...
23.08.19
Sådan motiverer du som leder dine medarbejdere til at ændre vaner
De færreste bryder sig om forandringer, og det kan være svært at ændre vaner – både som medarbej-der og leder på et landbru...
23.08.19
Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe fora...
09.08.19