Oprettet: 20-05-2019

Viden om Roadmap

Værktøjet Roadmap bruges til at danne et overblik over medarbejdernes og lederens færdigheder i udvalgte værktøjer. Det skal skabe motivation til at komme længere og få et større udbytte.

Der findes Roadmaps til bl.a. følgende værktøjer

Via beskrivelser placeres medarbejdere og dig som leder på det trin, som svarer til niveauet i det valgte værktøj. Samtidig aftales der et mål for, hvilket trin du gerne vil se dig selv og dine medarbejdere på. Det kan være en hjælp for denne proces, at man inddrager en rådgiver til at facilitere processen, så I får et realistisk billede af situationen nu, og hvad der kan opnås indenfor maksimalt 3 måneder.

På Roadmap ses hvilken involvering og indsats, der kræves for at bevæge sig fra et trin til det næste. Samtidig kan du blive motiveret af at se, hvilket udbytte du får ved at bevæge sig til et nyt trin.

Vær opmærksom på, at I ikke sætter for mange områder i gang samtidigt. Særligt hvis der ønskes store udviklingstrin.

Undervejs i forløbet bruges Roadmap til at følge og fastholde udviklingen i området. En generel anbefaling er at følge op på Roadmaps 1 gang om måneden. Har vi stadig fokus på at nå i mål? Er målet nået flere uger i træk, kan det vurderes, om der skal sættes nye mål. Eller har medarbejderen opnået de kriterier for dette trin og skal nu arbejde med målene for næste trin.

Motivation

Baggrunden for at bruge roadmap er både at skabe positive resultater for selve produktionen på gården, men I lige så høj grad at skabe engagement og motivation hos medarbejdere. Med Roadmap konkretiseres nogle anvendelser. Der gives mere tydelige forventninger til lederens og medarbejderens ansvar og engagement.

Hos langt de fleste medarbejdertyper virker det meget motiverende at arbejdsopgaver og forventninger bliver meget tydelige.

Tips

Husk at bruge roadmaps til status en gang om måneden. Det giver overblik og mulighed for at se, om I er på rette vej og giver mulighed for at ændre mål og retning, hvis det er nødvendigt.

 

 

Sidst bekræftet: 20-05-2019 Oprettet: 20-05-2019 Revideret: 20-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Lars Arne Hjort Nielsen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Sæt fokus på køernes holdbarhed med ny udskrift i DMS
Køernes holdbarhed er væsentlig for bedriftens økonomi. En ny udskrift i DMS viser køernes holdbarhed i besætningen og gør ...
24.01.20
AP1 Besætninger med høj holdbarhed hos køer har også lavere fremstillingspris
Data fra holdbarhedsprofiler for køer i DMS for produktionsåret 2018 er blevet koblet med data fra økonomidatabasen for reg...
19.12.19
Der er økonomi i besætningens holdbarhed
Bedrifter med høj holdbarhed har en fremstillingspris, der er 17-18 øre lavere, end bedrifter med lav holdbarhed. Se holdba...
19.12.19
Nye holdbarhedsprofiler i DMS viser hvornår driftsenheden mister kvier og køer
Dyrenes holdbarhed er væsentlig for bedriftens økonomi. Med en ny udskrift i DMS kan man nu både se holdbarhed for køer og ...
18.12.19
What is the improvement board and stand-up meetings?
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5...
18.09.19