Oprettet: 02-11-2018

Succes med behandling af digital dermatitis

En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succesen efter.

Mange besætninger kæmper en daglig kamp mod digital dermatitis (DD). Men nogle lykkes bedre end andre. En tidligere SEGES-undersøgelse blandt mælkeproducenter, der har succes med behandling af DD, viser nogle helt konkrete punkter, som de har på plads:

  • Ugentlig forebyggelse og behandling
  • Let at gå til opgaven – værktøjet på plads, let rengøring og fornuftige arbejdsstillinger
  • Klovbehandlingsboks med en stor grad af automatik og fornuftige pladsforhold.

Ugentlig forebyggelse og behandling

Især ugentlig forebyggelse og behandling gav god effekt i besætningerne. Et eksempel på en ugentlig rutine fra en af besætningerne ser sådan ud:

Alle klove bliver spulet, beskåret og tjekket for nydannelser og digital dermatitis. Der lægges forbinding, hvis det vurderes nødvendigt, som fjernes efter tre dage. De samme køer bliver tjekket i klovbehandlingsboksen ugen efter.

Denne rutine udføres hos:

  • Alle nykælvere siden sidste uge
  • Alle køer 150 dage efter kælvning
  • Alle køer 10 -14 dage før goldning
  • Akutte tilfælde.

Indførelse af denne procedure har, iflg. landmandens vurdering, reduceret DD fra 100 pct. til 15 pct.

Klovvask og hydratkalk

En af de forebyggende rutiner var hydratkalk i klovbade. Klovene vaskes i malkestalden én gang ugentligt. Efter vask ledes køerne igennem et klovbad med hydratkalk og vand i forholdet 25 kg: 200 liter. Efter to dage ledes køerne igen igennem klovbad med hydratkalk i samme forhold. Med den rutine oplevede landmanden, at langt færre skulle behandles. Hans vurdering var, at der var sket et fald i antal køer med DD fra 50 pct. til 10-15 pct. på 5 år.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at med den viden, vi har for indeværende, bør dosering og behandlingshyppighed ikke overstige 25 kg hydratkalk pr. 200 liter vand  - maks. to gange om ugen. Man skal desuden være meget opmærksom på tegn på ætsninger og stoppe behandlingen straks, hvis det ses.

Værktøjet i orden

Når klovene tjekkes ved den ugentlige rutine, skal værktøjet være i orden. Der skal ikke bruges tid på at finde vinkelsliber, høreværn mv.

Fælles for besætningerne var desuden en automatisk klovbeskæringsboks. Med den kan køerne løftes op i en tilpas arbejdshøjde, og der skal ikke bruges kræfter på at løfte benene. På boksen kan der monteres godt arbejdslys og værktøj som fx vinkelsliber. Beskæringsboksen var alle steder placeret, så det var nemt at lede køerne ind i den, og så der var god arbejdsplads omkring. En beskæringsboks med automatik koster i omegnen af 125.000 kr.

Læs mere

Klovbad er effektivt

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 20, 2018

Sidst bekræftet: 02-11-2018 Oprettet: 02-11-2018 Revideret: 02-11-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

HusdyrInnovation Svin


Af samme forfatter

Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand t...
07.09.18
Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i ...
29.06.18
Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren
Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne f...
18.10.17
Virkningen af ny husdyrregulering for kvæg
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyre...
12.09.17
Vidensyntese om malkekvægbedrifternes mulighed for at reducere ammoniakbelastningen
Ny rapport fra SEGES belyser muligheder og økonomi i ammoniakreduktion fra malkekvægsbesætninger.
24.01.17