Oprettet: 21-09-2018

Klar sammenhæng mellem digital dermatitis og smittebeskyttelse

I besætninger, hvor smittebeskyttelsen halter, er der større risiko for, at en ko får digital dermatitis, end i besætninger hvor den er god.

Forfatter: Victor Henrique Silva de Oliveira, Aarhus Universitet

Der er klare sammenhænge mellem smittebeskyttelse og forekomst af digital dermatitis (DD) i de danske malkekvægsbesætninger. Det viser et ph.d.-studie fra Aarhus Universitet. Her fremgår det, at risikoen for, at en ko får DD, er højere i besætninger, der ikke har passende smittebeskyttelse end i besætninger med god smittebeskyttelse. Fokus på god smittebeskyttelse er med andre ord en vigtig strategi, hvis man vil reducere problemer med DD. Følgende tiltag minimerer risikoen for problemer med DD:

  • Undgå indkøb af dyr. Hvis der alligevel indkøbes dyr, bør de isoleres i mindst tre uger, før de sættes i kontakt med andre dyr i besætningen. I karantæneperioden skal dyrene tjekkes ugentligt for DD og behandles individuelt ved tegn på DD.
  • Stil rent skiftetøj og støvler til rådighed for dyrlæge, inseminør, kvægrådgiver, klovbeskærer og andet servicepersonale, der kommer ind i besætningen.
  • Afhentning af døde dyr til DAKA og afhentning af slagtedyr bør foregå fra separat udleveringssted i god afstand fra stalde med levende dyr.
  • Undgå at anvende maskiner og udstyr, som anvendes i andre besætninger.
  • Sørg for rutinemæssig renholdelse af maskiner og udstyr, som anvendes i stalden. Hav særlig opmærksomhed på rengøring af materiel, der anvendes til håndtering af gødning.
  • Sørg for, at hænder og støvler vaskes mellem håndtering af dyr i forskellige bokse eller staldafsnit. Det er lettest at gøre det rigtigt, hvis der er egnede vaskefaciliteter ved alle udgange fra bokse eller staldafsnit.
  • Skrab gangarealer fri for gødning så hyppigt som muligt. Skrab aldrig gødning fra køerne gennem afsnit med kvier.
  • Lad en professionel, veluddannet klovbeskærer varetage eller deltage i klovbeskæringen.

Sørg desuden for, at både medarbejdere, service-personale og andre besøgende er opdateret om smitteveje og forebyggende tiltag. Deres opmærksomhed kan være med til at opdage eventuelle brister og sikre rettidig behandling af smittede dyr, så spredningen i besætningen minimeres.

Tjek systematisk

Undersøgelserne i forbindelse med ph.d.-studiet viste også, at landmænd, der er mere på vagt overfor DD, har en lavere forekomst i besætningen. En god målsætning kan være at tjekke alle køer ugentligt. I besætninger med malkestald kan dyrene tjekkes i forbindelse med malkning. Det er en fordel at vaske klovene før inspektion. Dette kan gøres, når alle malkesæt et påsat (herved undgås, at der kommer stænk af gødning i mælken). Malkeren kan herefter let tjekke den bageste del af klovspalterne evt. ved brug af en lygte.

Fakta

Omkring hver femte danske malkeko har digital dermatitis (DD). Sygdommen forekommer i næsten alle malkekvægsbesætninger, og i nogle besætninger er over halvdelen af køerne smittet.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 17, 2018.

Sidst bekræftet: 21-09-2018 Oprettet: 21-09-2018 Revideret: 21-09-2018

Kontakt

Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Forfatter

Marketing og Fagkommunikation